Industry Wire

Geplaatst door Publiek Denken

Nieuwe MOOC van start: Wendbaar werken

Design Thinking, Lean en Agile zijn belangrijke pijlers onder wendbaar werken. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet. In de MOOC Wendbaar werkenlaten we zien dat ze elkaar aanvullen en versterken. Bedenker van dit gedachtegoed is Clara Wiegel, coach Design Thinking, Lean en Agile bij gemeente Amsterdam:

‘Aan elk van deze pijlers liggen 4 principes ten grondslag, die je – afhankelijk van het probleem dat je op wilt lossen of de innovatie die je wilt realiseren – kunt combineren.’

De MOOC Wendbaar werkenbehandelt deze 4 principes: 1) Klant centraal 2) Denk groot, maak kleine stappen 3) De organisatie gaat over WAT je wilt bereiken en de medewerkers over HOE en 4) ‘The whole system in the room’ ofwel alle belanghebbenden werken vanuit een gedeeld beeld aan een oplossing. Dit gebeurt met korte inspirerende video’s, praktische tools (uit Design Thinking, Lean of Agile) die direct inzetbaar zijn en tot slot theoretisch achtergrond materiaal ter verdere verdieping.

Maat & Daad

In de eerste reeks vertellen medewerkers van de gemeente Amsterdam hoe ze bovenstaande principes succesvol hebben toegepast in Maat & Daad, een zelfsturend team dat tot doel heeft inclusiviteit te bevorderen en collega’s met een arbeidsbeperking te helpen. Patricia Manakane is programmamanager clusterstaf bedrijfsvoering en de trekker van Maat & Daad:

‘Het is niet makkelijk, maar toch moet je deze aanpak willen, want door samen met deskundige medewerkers én de klant te werken, krijg je de beste oplossing en ga je het juiste doen. Als eenmaal voor deze aanpak gekozen is, ontstaat er een team dat niet meer terug wil.’

Hoe deze aanpak met de 4 principes precies werkt en welke stappen je kunt zetten, daarbij helpt de MOOC Wendbaar werkenop een boeiende en inspirerende manier.

Publicatie en initiatiefnemers

Het achterliggende gedachtegoed en het eerste principe van de MOOC Wendbaar werkenstaat vanaf vandaag online. Voor informatie over de publicatie van de overige principes, ga naar www.omooc.nl/moocs/wendbaarwerken. De MOOC Wendbaar werkenis tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse School, Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en Publiek Denken.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht