Industry Wire

Geplaatst door L'Offis

NIEUWE WEBSITE VOOR MEER VEILIGHEID OP DE WERF

Sinds deze week is er een nieuwe website gelanceerd, speciaal voor bouwaannemers, waarbij zij zich in regel kunnen stellen met de wetgeving rond arbeidsmiddelen en welzijn op het werk.
Veiligheidsfiche.be ondersteunt de doelstelling van de Vlaamse Overheid en levert gepersonaliseerde veiligheidsinstructiekaarten aan voor gebruik op de werf.
De wetgeving op het vlak van het welzijn van werknemers hecht veel belang aan vorming en informatie. Werknemers moeten alle info krijgen in verband met risico’s en preventie.
Het getuigt van gezond verstand dat bij alle arbeidsmiddelen (machines en gereedschappen) de nodige veiligheidsinstructiekaarten horen.

Toch is er nog veel werk aan de winkel. De cijfers liegen er niet om, de laatste jaren was er een stijging van 2 à 2.5 % in het aantal arbeidsongevallen.
De bouwsector is één van de gevaarlijkste sectoren, waarbij vooral jonge arbeidskrachten vaker met een arbeidsongeval worden geconfronteerd dan oudere werknemers.
Het is dus zaak om genoeg preventieve maatregelen te nemen.

Veiligheidsfiche.be wil de zelfstandigen in bouwsector en gerelateerde daarom aanzetten om zich in orde te stellen met de huidige wetgeving.
Aannemers kunnen zeer eenvoudig, op basis van hun inventaris, veiligheidsfiches laten opstellen door het ervaren team van Veiligheidsfiche.be.
Met enkele klikken op de knop ontvangen zij hun pakket veiligheidsinstructiekaarten voor hun arbeidsmiddelen, en dit volledig op maat van hun bedrijf.
De veiligheidsinstructiekaarten zijn voorzien van bedrijfslogo, specificatie arbeidsmiddel, de gebruikswijze, de werking, inspectie en onderhoudsvoorschriften, en vooral de risico’s en gevaren.
Zo kunnen deze ter beschikking gesteld worden van de werknemers binnen het bedrijf en zijn ze terug te vinden in de onmiddellijke omgeving van de arbeidspost.

L’Offis, het bedrijf achter Veiligheidsfiche.be, is een administratief kantoor voor ondernemers en KMO’s. Zij bieden administratieve ondersteuning voor bedrijven en botsten zo op de alom heersende problematiek van het ter beschikking stellen van de veiligheidsinstructiekaarten aan personeel binnen bouwondernemingen.

‘Vaak gaat het niet om de goodwill die ontbreekt.’ aldus Bianca van L’Offis. ‘Aannemers willen wel in orde zijn met de welzijnswetgeving maar het ontbreekt hen aan tijd, kennis of mensen. Wij willen hier een brug slaan en het voor de ondernemer makkelijker maken om zijn werknemers de nodige opleiding en info te verschaffen. Alles begint met een duidelijke instructie natuurlijk. Via www.veiligheidsfiche.be kunnen ze vanaf heden hun bedrijf van uniforme, gepersonaliseerde instructiekaarten voorzien, die zowel per post als elektronisch aangeleverd worden.’
ABOUT THE COMPANY

L’Offis is een administratief kantoor voor de moderne KMO, waarbij we de ondernemer van nu zoveel mogelijk bijstaan door de administratieve rompslomp (deels of geheel) voor onze rekening te nemen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht