Industry Wire

Geplaatst door VU

Oktober is Cybersecurity-awarenessmaand

Naast het op orde hebben van je technische vaardigheden, speelt bewustzijn een cruciale rol in het voorkomen van security-incidenten. Daarom is oktober uitgeroepen tot de Cybersecurity Awareness Maand, een wereldwijde bewustwordingscampagne waar ook de VU aan deelneemt.

Het aantal security-incidenten, zowel in het onderwijs en onderzoek als in andere sectoren, blijft helaas toenemen. Veel van deze incidenten zijn het gevolg van menselijke handelingen, zoals het klikken op phishing-e-mails, het verliezen van harde schijven met onderzoeksgegevens, of het per ongeluk delen van gevoelige informatie met alle ontvangers in plaats van BCC.

Het bewustzijn van studenten en medewerkers over het veilig gebruik van IT-middelen is daarom van het grootste belang. De risico’s zijn aanzienlijk, en dit brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee voor gebruikers om zorgvuldig om te gaan met ICT-voorzieningen. Daarom besteden we bij de VU gedurende de hele maand oktober extra aandacht aan cybersecuritybewustwording.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht