Industry Wire

Geplaatst door HPE

Onderzoek: IT-leiders missen essentiële connectie tussen het bedrijfsnetwerk en de gebruikerservaring van medewerkers

Organisaties zien in wat de impact van het netwerk op de bedrijfsdoelstellingen is, maar laten toch kansen liggen om het volledige potentieel ervan te benutten, blijkt uit onderzoek afgenomen onder 2.100 IT-leiders

Amstelveen – 7 juni, 2023 – Ondanks de aanhoudende vraag naar hybride werken, ervaren IT-leiders wereldwijd niet altijd de connectie tussen hun bedrijfsnetwerk en de gebruikerservaring van hun medewerkers. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van HPE Aruba Networking. Hoewel driekwart van de respondenten juist van mening is dat digitalisering van fundamenteel belang is, zowel voor het kunnen uitoefenen van hun werk als voor het aantrekken en behouden van talent, ziet slechts 55% de relevantie van het netwerk voor deze gebieden.

Het onderzoek onder 2.100 IT-leiders in 21 landen onderzocht hoe IT-leiders momenteel naar het bedrijfsnetwerk kijken. Daarnaast peilde het onderzoek in hoeverre IT-leiders en de organisatie de daadwerkelijke rol van het netwerk als bedrijfsstimulerend middel begrijpen en de impact ervan inzien.

De rol van het netwerk

IT- en bedrijfsleiders erkennen steeds meer de impact van het bedrijfsnetwerk. Volgens 44% van de IT-leiders wordt het netwerk in de eerste plaats gezien als een instrument voor digitale transformatie. Daarnaast zegt 33% dat hun organisatie het netwerk een rol ziet spelen in een bredere bedrijfstransformatie. Daarentegen meent slechts 23% dat hun organisatie het netwerk alleen erkent voor de functionele connectiviteit.

De resultaten wezen echter ook op de vragen die ontstaan over waar deze transformatie vandaan zou kunnen komen, met name als het gaat om het verbeteren van de gebruikerservaringen van werknemers.

Werknemerservaringen verbinden met het netwerk

Driekwart van de IT-leiders vindt dat digitalisering fundamenteel is voor het aantrekken van talent en voor het vermogen van werknemers om hun werk te kunnen doen. Het aantrekken en behouden van werknemers was echter het domein waarvan IT-leiders inschatten dat het netwerk de minste (positieve) impact heeft.

Deze impact wordt duidelijk als we kijken naar wat de huidige netwerken kunnen bieden:

  • slechts 43% van de IT-leiders zegt dat hun netwerk het personeel in staat stelt om overal te werken
  • slechts 34% is het ermee eens dat hun netwerk naadloze connectiviteit kan bieden
  • ondertussen, met het oog op digitale personalisatie, merken nog minder (29%) op dat hun netwerk hen in staat stelt om werknemers een Bring-Your-Own-Device (BYOD)-service aan te bieden.

“Gezien het veel voorkomen van en de vraag naar flexibel werken, lijkt het gebrek aan begrip over hoe het netwerk de ervaringen van werknemers kan verbeteren een gemiste kans”, zegt Sylvia Hooks, CMO, HPE Aruba Networking. “Niemand kan tegenwoordig zijn werk doen zonder het netwerk. Toch gaat deze eis van een goed netwerk in de huidige werkomgeving veel verder dan het bieden van connectiviteit – een meer naadloze, efficiënte, intelligente en veilig verbonden ervaring is essentieel.”

Waar levert het netwerk momenteel rendement op?

De drie belangrijkste elementen die volgens  IT-leiders rendement opleveren door een goed werkend netwerk zijn IT-efficiëntie, operationele efficiëntie en cybersecurity. Ook wel kernelementen van de meeste digitale transformatieprojecten.

Dit waren ook de gebieden waar respondenten de grootste impact van het netwerk zien. En misschien nog wel belangrijker, waar degenen die de afgelopen twee jaar in het netwerk hebben geïnvesteerd, de beste bedrijfsresultaten zien. Ter vergelijking: degenen die niet in staat waren in het netwerk te investeren, rapporteerden gemiddeld 21 procent minder positieve impact op alle bovengenoemde bedrijfsonderdelen.

Hoewel investeringen van cruciaal belang zijn om het rendement van het netwerk te vergroten, is het duidelijk dat nog veel potentieel van het netwerk om bedrijfsresultaten te verhogen niet benut wordt. Om het ware potentieel van het netwerk te benutten, moet gefocust worden op het creëren van de juiste infrastructuur – één die alle aspecten van netwerkactiviteiten moderniseert.

“Een modern netwerk kan niet alleen de gebruikerservaringen van medewerkers verbeteren en de juiste talenten aantrekken, maar heeft ook impact op alle onderdelen van het bedrijf”, concludeert Larry Lunetta, Vice President Portfolio Solutions Marketing, HPE Aruba Networking. “Om de bredere transformatie te realiseren, moeten IT-leiders netwerkdiscussies anders insteken en de focus leggen op bedrijfsresultaten ten opzichte van technische specificaties. Alleen hierdoor kunnen ze de C-suite laten zien dat investeringen in het netwerk samenhangen met een positieve impact op de bedrijfsresultaten, welke de waarde van het bedrijf vergroten.”

Lees meer in het volledige rapport: ‘Harnessing the network advantage for what comes next’

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht