Industry Wire

Geplaatst door Open Universiteit

Open Universiteit start pilot dating platform voor studenten

De Open Universiteit (OU) gaat een dating platform toevoegen aan haar online leeromgeving yOUlearn. Hiermee kunnen de studenten van de Open Universiteit straks gemakkelijk contact leggen met elkaar. Uit onderwijskundig onderzoek is gebleken dat een relatie het studiesucces vergroot. Rector magnificus prof. mr. Anja Oskamp: ‘Met ons online onderwijs willen we onze studenten een rijke leeromgeving bieden, in alle opzichten. Daarom ontwikkelen we het platform l’amOUr.’

Aan de Open Universiteit volgen meer dan 15.000 studenten deeltijdonderwijs. De toegang tot het studiemateriaal, het volgen van colleges en groepsbijeenkomsten, het indienen van opdrachten verlopen meestal via de digitale leeromgeving. Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt al jarenlang dat studenten zeer tevreden zijn. Toch ziet rector magnificus Anja Oskamp nog een punt van verbetering: ‘Het voordeel van een campusuniversiteit is dat studenten er fysiek aanwezig zijn, waardoor ze netwerken opbouwen. En dan bedoel ik niet alleen zakelijke netwerken. Je ontmoet er ook vrienden voor het leven, of zelfs je grote liefde. Bij afstandsonderwijs is dat moeilijker. De Open Universiteit biedt al kans op dergelijke netwerken en relaties. Want via onze online leeromgeving yOUlearn hebben studenten niet alleen contact met docenten maar ook met elkaar. We willen daarin nu nog een stapje verder gaan. Daarom starten we met l’amOUr als een waardevolle aanvulling op yOUlearn.’

De Open Universiteit doet veel onderzoek op het gebied van Technology Enhanced Learning. Uit gedragsstudies daarbinnen bleken interessante correlaties tussen studenten. Na verder onderzoek is er intelligente matching software ontwikkeld en een nieuw onderzoeksterrein ontstaan: Technology Enhanced Love. De Open Universiteit voert de komende weken een pilot uit met de bètaversie van l’amOUr, het streven is om dit het komende academisch jaar als nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de online leeromgeving. Het platform wordt niet alleen technisch getest, maar ook zal onderzocht worden welke effecten dit heeft op het welbevinden en het studiesucces van studenten. Voor studenten die hun partner al gevonden hebben of voor wie dit allemaal niet hoeft, biedt het platform ook vele mogelijkheden voor het opbouwen van een academisch en professioneel netwerk.

Studenten en belangstellenden die mee willen doen aan de pilot kunnen zich aanmelden via de website www.ou.nl/amour.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht