Industry Wire

Geplaatst door ORTEC

ORTEC mede-oprichter Gerrit Timmer wordt Chief Science Officer. Rik Boer volgt hem op als Chief Financial Officer

ZOETERMEER, 1 juli 2019 – Rik Boer is vanaf vandaag de nieuwe CFO van ORTEC. Hij volgt Gerrit Timmer op, die de nieuwe functie van Chief Science Officer (CSO) gaat bekleden. Timmer gaat zich onder meer bezighouden met het verbeteren en uitbouwen van het opleidingsinstituut van ORTEC en het versterken van de banden met universiteiten. Daarnaast zal hij namens ORTEC een actieve rol gaan spelen in de maatschappelijke discussie over belangrijke thema’s van deze tijd, zoals data science, toegepaste wiskunde, AI en machine learning.

Nieuwe CFO
Rik Boer, de nieuwe CFO, begon zijn carrière bij NS en diverse IT-bedrijven, maar stapte al in 2001 over naar ORTEC en is sinds 2008 Managing Partner van het bedrijf. Boer had als secretaris al zitting in het executive team en was verantwoordelijk voor Corporate Control, inclusief de thema’s Finance, Legal en Corporate Governance. Bij ORTEC maakt hij zich sterk voor het verminderen van de complexiteit en het stimuleren van compliance.

Wetenschappelijke basis
Als CSO en directeur van ORTEC’s eigen Education Factory heeft Timmer de taak om de kennis van ORTEC up-to-date te houden, de wetenschappelijke basis van ORTEC verder te verstevigen, en richtingen aan te geven waarin het bedrijf zich kan innoveren en verbeteren. “Ik heb er zin in om er op die manier aan bij te dragen dat ORTEC topkwaliteit blijft leveren en liefst nog sterker wordt.”

Visie op data science
Timmer zal namens ORTEC een bijdrage leveren aan het publieke debat over zaken als data science, operations research, artificial intelligence, machine learning, algoritmes en toegepaste wiskunde. De ontwikkelingen op die gebieden gaan razendsnel en hebben een grote maatschappelijke impact. ORTEC heeft bijna veertig jaar ervaring met data science en aanpalende kennisgebieden, en Timmer vindt het waardevol om de inzichten die dat oplevert actief te delen. “De toepassing van data science heeft een enorme vlucht genomen. Dat leidt ertoe dat we dezelfde taken veel sneller kunnen uitvoeren dan een paar jaar geleden. Het betekent ook dat we steeds meer nieuwe mogelijkheden ontsluiten waar we vijf of tien jaar geleden niet eens aan durfden denken.”

Andere eisen aan data scientists
Volgens Timmer kunnen bedrijven daar zeker hun voordeel mee doen. Maar hij signaleert ook dat de manier waarop data scientists worden ingezet aan verandering toe is. “Om goed werk te leveren moet je niet vertrouwen op techniek en data alleen. Techniek is een prachtig hulpmiddel om problemen te verhelpen, maar dan moet je wel eerst het probleem terdege begrijpen. Als je puur uitgaat van data is het heel makkelijk om daar allerlei schijnverbanden in te zien en dus verkeerde conclusies te trekken. Een blik data scientists opentrekken maakt niet alles beter. Die data scientists moeten meer worden betrokken bij de organisaties waarvoor ze werken.”

Meer aandacht voor modelleren
Wat Timmer betreft zou er vaker moeten worden gewerkt met goede (wiskundige) modellen. “De essentiële vraag is hoe je de werkelijkheid zo moet modelleren dat je met de huidige stand van de techniek de beste resultaten genereert. Vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid is nodig om modelanalyses mogelijk te maken. Tegelijkertijd wil je essentiële aspecten van de werkelijkheid niet negeren, omdat de uitkomsten van de modelanalyses anders geen praktische waarde hebben. Voor een zinnige aanpak is het modelleren van de werkelijkheid daarom van cruciaal belang, en goede modellering vereist kennis van de chaotische realiteit die zich in de praktijk voordoet. Dat ontbreekt nu nog wel eens.”

Over ORTEC
ORTEC is ‘s werelds grootste leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met zo’n 1.000 medewerkers en met kantoren in 13 landen over de hele wereld. Ons doel is om toegepaste wiskunde beschikbaar te maken op een manier die transparant, veilig en duurzaam is. Onze aanpak onderscheidt zich doordat we effectieve en gebruiksvriendelijke modellen creëren van de wereld waarin onze software moet functioneren. Sinds onze oprichting hebben we de bedrijfsprocessen van meer dan 1.200 toonaangevende bedrijven geoptimaliseerd.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht