Industry Wire

Geplaatst door HvA

Ouderen die herstellen van COVID-19 gemonitord via sensoren

Ouderen die herstellen na COVID-19 krijgen het komende half jaar extra ondersteuning op afstand, dankzij een nieuw onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), GRZPLUS en HipperTherapeutics. Het herstel van de ouderen wordt intensief gevolgd via draagbare sensoren. Daarnaast kunnen de ouderen beeldbellen met hun zorgverleners.

Mensen die herstellen na een coronabesmetting hebben vaak lange tijd ernstige longklachten, weinig energie en kunnen maar weinig fysiek belast worden. Zij moeten hun energie heel goed verdelen over de dag. Om beter te kunnen inspelen op deze problemen van patiënten in de eerste fase van herstel, gaan de HvA en GRZPLUS (samenwerkingsverband De Zorgcirkel en Omring) in een nieuw onderzoeksproject COVID-19-patiënten kortdurend extra monitoren.

Objectieve data uit sensoren

De ouderen die deelnemen aan het project, krijgen draagbare sensoren aan het lichaam. De sensoren genereren objectieve data over hun dagelijks functioneren en hun fysieke herstel. De patiënt kan de data zelf inzien, evenals zijn/haar zorgverleners, zodat die aanleiding vormen voor het gesprek. Dit systeem met draagbare sensoren, genaamd Hipper, is eerder ontwikkeld door docent-onderzoeker Margriet Pol van de HvA, en wordt al succesvol ingezet door GRZPLUS bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.

Beeldbellen

Doel van dit project is dat zorgverleners sneller kunnen bijspringen wanneer de patiënt tegen problemen met zijn/haar energieverdeling aanloopt, of veel moeite ervaart bij het dagelijks functioneren. Ook emotionele problemen komen veel voor wanneer mensen herstellen van COVID-19.

Om de patiënten extra bij te staan, kunnen de deelnemers ook beeldbellen met hun zorgverleners, tussen vaste contactmomenten door, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks. Zo willen de onderzoekers de patiënten extra goed in de gaten houden, voor wie de revalidatie en het herstel nu nog vaak onvoorspelbaar verloopt.

Onderwijs

De resultaten van dit project worden meegenomen in het curriculum van de opleidingen Ergotherapie, FysiotherapieOefentherapie, en de minor Zorgtechnologie. GRZPLUS en de HvA hebben een structurele samenwerking;  GRZPLUS biedt een leeromgeving (een ‘living lab’) waar HvA-studenten aan verschillende projecten werken.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht