Industry Wire

Geplaatst door Gemeente Amsterdam

Persoonsgebonden budget (Pgb) makkelijker met blockchain?

Als houder van een Persoonsgebonden budget (Pgb) vanwege ziekte of handicap heeft u met veel verschillende werkprocessen te maken die niet altijd vloeiend verlopen. Denk aan de uitbetalingsproblemen of het ontbreken van zorg. Marc van Gemert en Dirk van der Woude, ervaringsdeskundigen en lid van de Gideonsbende, hopen dat de nieuwe technologie (blockchain) misschien uitkomst brengt.

De Gideonsbende is een groep Amsterdamse ambtenaren die naast hun werk ook privé een bijzondere zorgtaak hebben. Samen met vertegenwoordigers van zorginstellingen, de rijksoverheid en experts op gebied van nieuwe technologieën en wetenschap, hebben zij gekeken of het mogelijk is om blockchain in te zetten om de administratieve rompslomp van het Pgb te vereenvoudigen.

Wat is blockchain?

Blockchain is een relatief nieuwe technologie en vooral bekend als administratieve toepassing voor de digitale munteenheid bitcoin. Maar er zijn meerdere toepassingen mogelijk. Het is een systeem dat werkt met maar een database die op verschillende plaatsen is opgeslagen met open toegang voor gerechtigden. De verwachting is dat blockchain een digitale revolutie gaat ontketenen. Het gaat gevolgen hebben voor de huidige manier van werken. Van der Woude en Van Gemert: “De huidige Pgb-administratie is heel erg gericht op het voorkomen van fraude en misbruik. Je zou ook kunnen zeggen dat het rust op ingebakken wantrouwen en dat is voor de 99% eerlijke Pgb-houders niet fijn. Het veroorzaakt namelijk een enorme administratieve last voor de gebruiker. Bij blockchain zijn juist vertrouwen en transparantie het uitgangspunt. De verwachting is dat op termijn de Pgb-houder en de hulpverlener worden ontlast.”

Pilot

De pilot gaat van start onder leiding van Marloes Pomp, landelijk projectleider blockchainpilots bij de rijksoverheid. Gaat de inzet van blockchain dingen makkelijker maken voor de Pgb-houder? Met de pilot worden de bestaande werkprocessen onder de loep genomen en grondig aangepakt. Dat laatste kan al een enorme winst betekenen voor de vrager van zorg en de verlener van zorg.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht