Industry Wire

Geplaatst door Open Universiteit

Promotie: Een nieuw model voor technologie-adoptie in ontwikkelingslanden

Hoe worden nieuwe technologieën opgenomen door midden- en kleinbedrijven in ontwikkelingslanden en welke factoren spelen hierbij een rol? Met behulp van een Firm Technology Adoption Model (F-TAM) kan de acceptatie van digitale technologieën worden gestimuleerd. Promovendus Joshua Doe, verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen ontwikkelde de F-TAM voor mkb’s in ontwikkelingslanden. Op vrijdag 30 oktober om 13.30 uur (online) verdedigt hij zijn proefschrift ‘Stimulating the Adoption of Digital Technologies in a Developing Country Context. The Firm Technology Adoption Model (F-TAM)’ aan de Open Universiteit.

Model gericht op ontwikkelingslanden

Joshua Doe ontwikkelde een F-TAM-model gericht op ontwikkelingslanden. Bestaande adoptiemodellen hebben ontwikkelde landen als uitgangspunt en gaan uit van de gedragsintentie als indicator voor adoptie. Voor ontwikkelingslanden vraagt de sociaaleconomische kloof om een andere aanpak. Doe paste de F-TAM hierop aan en stelde een interactieve relatie voor tussen adoptiefactoren op persoonlijk-, bedrijfs- en maatschappelijk niveau.

Verspreiding van innovatie bevorderen

Het promotieonderzoek van Doe belicht enkele cruciale aandachtsgebieden voor bedrijven om te investeren, wil men een innovatie goed toepassen en concurrentievoordeel opleveren. De F-TAM biedt een raamwerk voor managers van mkb’s om de acceptatie van innovaties te bevorderen. Voor beleidsmakers toont de F-TAM het belang aan om ervoor te zorgen dat technologiebeleid, infrastructuur en wetten gericht zijn op het verbeteren van de technologische geletterdheid van alle inwoners in desbetreffend land.

Promotie Joshua Doe

Joshua Kofi Doe (1974, Accra, Ghana) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit. Doe maakte deel uit van een cohort Ghanese studenten die vijf jaar geleden aan hun doctoraat begonnen aan de OU. Zijn proefschrift draagt bij aan de verdere versterking van de academische ontwikkeling in Ghana. Tevens draagt het werk van Doe bij aan het versnellen van adoptie van nieuwe digitale innovaties in het mkb. Op vrijdag 30 oktober om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift ‘Stimulating the Adoption of Digital Technologies in a Developing Country Context The Firm Technology Adoption Model (F-TAM)’ aan de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. dr. ir. J.M. Versendaal, Open Universiteit en co-promotores zijn dr. R. van de Wetering, Open Universiteit en dr. B.Q. Honyenuga, Ho Technical University. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht