Industry Wire

Geplaatst door Proximus

Proximus sluit akkoord met NRB en verwerft bijkomend 5G-spectrum

Het overnemen van 5G-spectrum van NRB zal Proximus ondersteunen in zijn doelstelling om ook de komende decennia de beste mobiele ervaring in België te blijven bieden. NRB wil zich door de verkoop van zijn 5G-licentie weer meer toeleggen op zijn core business, maar wil tegelijkertijd 5G-diensten blijven aanbieden. Daarom bespreken beide bedrijven een mogelijke wholesaleovereenkomst.

Bij de veiling van het spectrum in de zomer van 2022 besloot Proximus om 600 miljoen euro over een periode van 20 jaar te investeren. Het doel van deze investering was om Proximus de mogelijkheid te geven 5G optimaal uit te rollen en de beste mobiele ervaring van het land te bieden. Een recent onderzoek van het BIPT heeft aangetoond dat het mobiele netwerk van Proximus nu reeds het snelste van het land is.

In diezelfde veiling verwierf ook NRB, een van de marktleiders in de Belgische IT-sector, een deel van het 5G-spectrum, meer bepaald 20 MHz op de 3600 MHz-frequentieband, om 5G-diensten aan te bieden aan zijn klanten binnen de openbare en sociale sector, de industrie en de biotech, energie- en nutsbedrijven, financiële instellingen en verzekeraars. Twee jaar later heeft NRB nu besloten om zijn spectrum en 5G-licentie te verkopen. Het Belgische bedrijf wenst niet langer een eigen mobiel netwerk te onderhouden, maar wil wel 5G-diensten blijven aanbieden aan zijn klanten, als virtuele mobiele operator in het kader van een mogelijk partnerschap met Proximus. De onderhandelingen daarover zijn momenteel lopende.

Naar een nóg betere 5G-ervaring
Dankzij het verwerven van het bijkomende 5G-spectrum kan Proximus een nog betere mobiele ervaring aan zijn klanten bieden. Met de bijkomende 20 MHz op de 3600 MHz-frequentieband beschikt Proximus nu over een totaal van 120 MHz en kan het nog meer capaciteit aanbieden indien nodig, waardoor de eventuele risico’s op verzadiging sterk afnemen. Bovendien opent dit de weg naar nog betere prestaties op vlak van snelheid, latentie en beveiligde datastromen via private mobiele netwerken.

De overeenkomst tussen Proximus en NRB werd voorgelegd aan het BIPT, de federale telecomregulator. Die heeft zijn akkoord reeds gegeven, onder voorbehoud dat de effectieve overdracht van rechten plaatsvindt na de publicatie van een nieuwe oproep tot kandidaatstelling voor de 3410-3430 MHz-frequentieband in het Staatsblad, wat in de zeer nabije toekomst zou moeten gebeuren. Die oproep tot kandidaatstelling zal namelijk gepaard gaan met een verhoging van de spectrumlimiet van 100 MHz naar 120 MHz, noodzakelijk voor de overname van de 20 MHz van NRB door Proximus, dat al over 100 MHz op die frequentieband beschikt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht