Industry Wire

Geplaatst door Rabo

Rabo Frontier Ventures treedt toe tot JoinData

Rabo Frontier Ventures (RFV), het strategisch investeringsfonds van de Rabobank, treedt toe tot JoinData. JoinData maakt via een dataplatform het delen, hergebruiken en combineren van agrarische data mogelijk voor de agrarische sector. Met de investering beoogt RFV de bijdrage aan de missie van de bank te versterken.

JoinData biedt via een (data)platform agrariërs, dataleveranciers en applicatiebouwers toegang tot een betrouwbare infrastructuur voor financiële en technische data van agrarische ondernemingen. Een belangrijk onderdeel in de propositie van JoinData is volledige transparantie bieden aan de agrariërs. Zo blijven de data die bijvoorbeeld afkomstig kunnen zijn van sensoren, altijd eigendom van de agrariërs. Dit heeft als gevolg dat zij zelf besluiten met welke derde partijen hun data gedeeld mogen worden. Derde partijen kunnen de data vervolgens bijvoorbeeld verrijken en combineren voor nieuw te ontwikkelen applicaties en beslismodellen. Zo worden agrariërs ondersteund om betere beslissingen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, rentabiliteit en efficiency.

De propositie van JoinData sluit naadloos aan bij de missie van de Rabobank om een substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richt de bank zich op het versterken van de klant en zijn omgeving.
Ruud Huirne, directeur Food & Agri, ‘In de agrarische sector is het tijdperk aangebroken waarin big data de sleutel is voor innovaties en groei. Het slim koppelen van data bepaalt in toenemende mate het succes van een agrarische onderneming’.

Harrie Vollaard, CEO Rabo Frontier Ventures voegt eraan toe: ‘Wij vinden het belangrijk om te investeren in bedrijven die met innovatieve oplossingen komen die bijdragen aan onze missie. JoinData speelt in op de opkomende ontwikkelingen van robotisering en automatisering in de agrarische sector en biedt daarmee toegevoegde waarde aan agrariërs.’

Ton Loman, voorzitter van de Coöperatie JoinData: ‘JoinData is verheugd over de toetreding van de Rabobank tot JoinData. De bank onderstreept hiermee de verantwoordelijkheid die zij wil nemen voor het ontwikkelen van een veilig en betrouwbaar datanetwerk. De Rabobank onderschrijft ook ten volle dat de ondernemer aan het stuur blijft als het om zijn bedrijfsdata gaat’.

Rabo Frontier Ventures heeft sinds de oprichting in maart 2017 in zeven kansrijke FinTech en Food & Agri bedrijven geïnvesteerd. De bedrijven sluiten aan bij de strategische richting van de bank en bouwen mee aan nieuwe proposities voor klanten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht