Industry Wire

Geplaatst door Stichting Reclame Code

Rol Reclame Code Commissie bij vaststellen transparantie en betrouwbaarheid online reviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag haar onderzoeksresultaten gepubliceerd naar het gebruik van online reviews. De Stichting Reclame Code onderschrijft het belang van transparantie en betrouwbaarheid van online reviews die door adverteerders als reclame worden gebruikt.

Online reviews kunnen een belangrijke rol spelen bij het aankoopbesluit van een consument. De Stichting Reclame Code vindt het dan ook van belang dat als deze reviews worden gebruikt als (onderdeel van) reclame, de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden nageleefd. Ook bij online reviews geldt dat deze geloofwaardig, betrouwbaar en transparant moeten zijn.

Of nu een selectie wordt gemaakt van positieve reviews of een review tegen betaling of ander voordeel is geplaatst, voorop staat dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd en de consument hierdoor niet misleid mag worden. De huidige Nederlandse Reclame Code biedt hiervoor al een helder toetsingskader. Voor reviews die via social media worden geplaatst is zelfs een bijzondere reclamecode.

Tot nu toe zijn er niet veel klachten ontvangen over het gebruik van online reviews in reclame of als zelfstandige reclame-uiting. Dat neemt niet weg dat het consumenten, bedrijven en organisaties die menen dat een online review in strijd met de regels uit de Nederlandse Reclame Code is, vrij staat om bij de Reclame Code Commissie een klacht in te dienen. De Commissie kan dan vaststellen of de online review reclame is en of deze voldoet aan de regels.

Over de Stichting Reclame Code
De Stichting Reclame Code (SRC) is dé instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en transparantie van reclame te waarborgen. In de SRC nemen het adverterend bedrijfsleven (adverteerders, communicatieadviesbureaus en media) en de Consumentenbond deel. De SRC is de organisatie achter de Reclame Code Commissie, het onafhankelijke klachtenorgaan dat naar aanleiding van klachten over reclame toetst of deze voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarnaast biedt de SRC het adverterend bedrijfsleven producten en diensten aan om te voorkomen dat de regels worden overtreden.
De SRC is internationaal actief via de European Advertising Standards Alliance (EASA) en de International Council on Ad Self-Regulation (ICAS).

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht