Industry Wire

Geplaatst door Route42

Route42 lanceert het CO2-Dashboard: inzicht om footprint te verlagen

Genereren data vervuilende locaties en voertuigen helpt sector emissies te verminderen

In de EU, zijn vrachtwagens en zware bedrijfsvoertuigen verantwoordelijk voor 65%-70% van de CO2-emissies. Steeds meer bedrijven willen weten hoeveel CO2-uitstoot hun transport veroorzaakt. Met de introductie van een applicatie CO2-Dashboard, biedt Route42 logistieke- en transportbedrijven de oplossing om inzicht te krijgen in het CO2-verbruik. Op basis van locatiedata en brandstofverbruik geeft het dashboard een helder beeld van de uitstoot. Door de meest vervuilende voertuigen en locaties met een hoge CO2-uitstoot in de gaten te houden, kan het rijgedrag van chauffeurs worden aangepast. Daarnaast weet een vervoerder welke vrachtwagens moeten worden geüpgraded.

Met bindende Europese CO2-emissienormen voor vrachtwagens en zware bedrijfsvoertuigen, is het voor de logistiek- en transportbranche nu belangrijker dan ooit om op de hoogte te zijn van alle aspecten van de prestaties van hun vloot. Dit heeft Route42 aangespoord om te zoeken naar een oplossing voor haar klanten.

Verlagen footprint vervoerders
Door data te genereren uit Route42 hardware en de bestaande hardware van de vervoerder, biedt het CO2-dashboard logistiek- en transportbedrijven inzicht over de emissies van hun vloot. Deze relevante informatie zorgt dat ze hun operatie kunnen verbeteren om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Zo biedt het dashboard zicht op welke vloten het meest vervuilend zijn, of laat zien wat de maandelijkse CO2-uitstoot is van de gehele vloot. Ook laat de tool zien hoe hoog de uitstoot is op bepaalde locaties. De vervoerder kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde locaties op een bepaald tijdstip te vermijden, of de vloot daar niet stationair te laten draaien. Dit draagt bij aan een lagere uitstoot bij deze CO2-hotspots.

Hulpmiddel overheden
De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Het CO2-dashboard van Route42 is ook een nuttig instrument voor overheden. Door de verzamelde informatie krijgen ze overzicht over problematische plaatsen met hoge broeikasgasconcentraties, die moeten worden aangepakt. Dit stelt hen in staat om de nodige maatregelen te nemen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht