Industry Wire

Geplaatst door SAN

SAN Jaarboek 2020: RESET

Tijdens een interessante livestream uitzending op donderdag 25 februari jl. voor SAN juryleden, sponsors en relaties vanuit de gastvrije host en sponsor KPN DDX, heeft SAN voorzitter  Ron Schneider het eerste exemplaar van het SAN Jaarboek 2020 uitgereikt aan omdenker en keynote spreker Berthold Gunster.

Berthold Gunster nam daarna de kijkers mee in zijn verhaal dat perfect aansloot bij het jaarthema van de 32ste jaargang SAN Jaarboek ‘RESET’. 2020 was geen jaar als alle andere. Bijna alles wat altijd vanzelfsprekend leek, werd plotseling hoogst onzeker. Nog lang niet alle stof is neergedaald, maar één ding is duidelijk: het wordt niet meer zoals het was. 2020 heeft ons stevig door elkaar geschud. Daar staat ook iets tegenover.

Het jaar dat achter ons ligt, heeft de weg vrijgemaakt voor een onbevangen blik op de wereld. Plotseling zijn er kansen die tot nu toe aan het zicht onttrokken waren. De omstandigheden zijn niet gemakkelijk, maar ze vormen wél een ideale voedingsbodem voor verfrissende inzichten. Een uitdaging bij uitstek voor ons vak. Het is tijd om nieuwe wegen te kiezen.

Nieuwe succesvolle categorie Actualiteiten
De nieuwe categorie Actualiteiten met ruim 50 ingezonden cases – voor tijdgeest gedreven campagnes die aanhaken op actuele zaken bijv. politiek, maatschappelijk, sport etc. – is een prachtig voorbeeld van het vernieuwde elan dat is ontstaan in 2020. Verder dit jaar een prachtige spreiding van de 300 ingezonden campagnes over de diverse overige categorieën.

De SAN juryleden krijgen het SAN Jaarboek 2020 toegezonden op hun huisadres ter voorbereiding van de jurysessies, waarvan de eerste ronde start op 8 maart a.s.
De genomineerde cases staan 19 maart a.s. op de SAN website: www.sanaccent.nl

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht