Industry Wire

Geplaatst door Sandd

Sandd realiseert in combinatie met Van Straaten Post de gewenste positie in de Nederlandse 24-uurs postmarkt

Postbedrijf Sandd heeft overeenstemming bereikt over de overname van Van Straaten Post. Het gecombineerde bedrijf is in staat zowel de niet- tijdkritische (48- en 72-uurs) alsook de tijdkritische (24-uurs) zakelijke markt te bedienen, met 100% landelijke dekking en vijfdaagse bezorging. Hiermee geeft het bedrijf uitvoering aan de door haar ingezette strategie om te kunnen opereren als volwaardig alternatief in de Nederlandse postmarkt, hand in hand met eerlijke prijzen. De transactie ligt ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  • De combinatie biedt het volledig dienstenpakket voor zakelijke klanten en positioneert zich optimaal voor een rol in de bezorging van consumentenpost
  • De overname is zeer voor de hand liggend en legt een basis voor duurzame concurrentie op de postmarkt
  • Postbezorgers krijgen een werkgever met meer slagkracht

Sinds de liberalisering in 2009 van de Nederlandse postmarkt, heeft deze zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve van Europa. Vooral zakelijke klanten hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van gunstiger tarieven dan in andere landen. Nu er een sterk alternatief is voor de marktleider op de postmarkt kan de consument deze voordelen ook gaan ervaren.

Sandd bevestigt met deze overname haar positie als uitdager in de markt. De dienstverlening van Sandd en Van Straaten Post is zeer complementair. Door de combinatie kan zij een volledig dienstenpakket bieden in ieder marktsegment en geeft zij uitvoering aan haar ambitie om de aangewezen partij te zijn voor de uitvoer van een deel van de Universele Post Dienst (UPD) voor consumenten en kleine zakelijke gebruikers, met behoud van kwaliteit en tegen lagere kosten.

Eind 2016 heeft Sandd een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de UPD. Onder invloed van de positieve reacties uit de markt en vanuit de politiek heeft Sandd een programma ten uitvoer gebracht om haar organisatie daar ook operationeel klaar voor te maken. In dat kader droeg voormalig CEO Ronald van de Laar zijn taken al sinds juni grotendeels over aan toenmalig COO Rob Brakenhoff, zodat Van de Laar zich volledig kon concentreren op de totstandkoming van de overname.

Ronald van de Laar, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Met dit succes hebben wij ons strategisch tweejarenplan gerealiseerd en is mijn opdracht als CEO volbracht. Het is nu een goed moment om de directie te vernieuwen en aan te passen aan onze nieuwe ambities. Rob Brakenhoff is inmiddels aangesteld als CEO en Paul van Straaten zal de rol van CCO gaan invullen. Ik heb een groot vertrouwen dat zij Sandd verder zullen brengen als modern bezorgbedrijf. Vanuit mijn nieuwe rol als Voorzitter van de RvC zal ik hen blijven steunen.”

Rob Brakenhoff, CEO van Sandd: “Deze overname is een belangrijke ontwikkeling voor ons bedrijf aangezien de klant kritischer wordt en vraagt om steeds snellere levering. Ook zien we dat door digitalisering, zowel in de zakelijke als in de particuliere postmarkt, een krimp waarneembaar is van circa 10 procent per jaar.  Dit vereist voortdurende innovatie van postbedrijven, terwijl regelgeving achterblijft qua modernisering. In een markt die onder druk staat zijn we door de overname van Van Straaten Post in staat ons servicekader te verruimen en klanten de gebruikelijke diensten te bieden tegen de prijzen die ze gewend zijn.”

Paul van Straaten, Algemeen Directeur en oprichter van Van Straaten Post: “De convergentie van onze netwerken leent zich voor snelle efficiencyverbetering. De technologisch innovatieve codering van Sandd en haar routing systeem via de SanddApp, wordt geïntegreerd met de GPS-tracking van Van Straaten Post en gaat onze klanten verzekeren van de best mogelijke handling van post. Klanten zullen voordeel ondervinden van een gecombineerde operatie die op alle vlakken sterker wordt.

Sandd heeft na de overname een verwachte omzet van circa EUR 195 miljoen in 2017 en ruim 20.000 medewerkers. Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt. Afronding is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht