Industry Wire

Geplaatst door Provincie Overijssel

Seminar Innoveren in het MKB

Hoe kun je effectief innoveren als MKB’er in de maakindustrie? En doen familiebedrijven dat anders dan niet-familiebedrijven? Deze vragen staan centraal tijdens het seminar over strategische besluitvorming en innovatie van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven op dinsdag 24 april in het Provinciehuis Overijssel. Gedeputeerde Eddy van Hijum geeft de aftrap en gaat in discussie met de deelnemers over het onderwerp.

Onderzoek

Dr. Anita Van Gils, lector Familiebedrijven en Frank Bos, onderzoeker bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven presenteren hun onderzoek ‘Innoveren in de MKB maakindustrie’. Met dit onderzoek is de opbouw van innovatieportfolio’s (een verzameling innovatieprojecten van een bedrijf, zoals productinnovaties, procesinnovaties en service-innovaties) van meer dan driehonderd midden- en kleinbedrijven in de maakindustrie in Gelderland, Overijssel en Flevoland in kaart gebracht. Hierbij zijn zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven ondervraagd.

Van Gils en Bos lichtten de uitkomsten van het onderzoek toe en bespreken de uitdagingen voor het mkb bij het opbouwen van een innovatieportfolio. Ook wordt besproken of het familiebedrijf het op dit onderdeel beter doet dan andere bedrijven.

In gesprek

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie voor de provincie Overijssel, geeft de inleiding voor het seminar. Na de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek gaat hij in discussie met de aanwezigen over innovatie en familiebedrijven. “MKB en familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie. Ik ga graag in gesprek met de ondernemers over thema’s als innovatie, bedrijfsopvolging en goed bestuur binnen familiebedrijven, om te horen hoe wij hen optimaal kunnen ondersteunen”, aldus Van Hijum.

Samen in beweging voor familiebedrijven

De provincie Overijssel werkt samen met Hogeschool Windesheim, Saxion Hogescholen, VNO NCW Midden en MKB Midden aan het ondersteunen en versterken van familiebedrijven. Deze bedrijven zijn de hoeksteen van de provinciale economie en zijn sterk verankerd in Overijssel. Met het programma ‘Samen in beweging voor familiebedrijven’, richten de partijen zich onder meer op goed bestuur en bedrijfsopvolging.

Aanmelden

Het seminar wordt gehouden op dinsdag 24 april, van 16.00 tot 17.30 uur in het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle. Na afloop is er een netwerkborrel.

Wilt u aanwezig zijn bij dit seminar? Reserveer uw plek via https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/inschrijfformulieren-events/2018/april/Seminar-Innoveren-in-het-mkb/ . Hebt u specifieke vragen over het seminar? Neem dan contact op met Karin Rozendal (088 469 8426 of k.rozendal-de-groot@windesheim.nl).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht