Industry Wire

Geplaatst door SharePeople

SharePeople ziet grote corona-solidariteit onder zzp’ers

SharePeople, een crowdsurance organisatie waar zzp’ers een vangnet voor elkaar vormen bij arbeidsongeschiktheid, ziet een grote solidariteit onder de deelnemers tijdens de corona-crisis. Het naar beneden bijstellen van het inkomensniveau en het opschorten van de deelnamekosten dat door een klein deel van de deelnemers wordt gedaan, is goed op te vangen. Ook zijn er gedeeltelijk arbeidsongeschikten die afzien van hun inkomen waar ze via SharePeople recht op hebben omdat ze nu toch minder werk hebben door corona.

Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople: “Dat laatste is zo tekenend voor de onderlinge solidariteit die wij altijd al zien onder onze deelnemers. Maar er is nu dus ook corona-solidariteit. Want bij een verzekeraar maak je echt niet mee dat een klant die tijdelijk 60% arbeidsongeschikt is, zegt ‘laat die uitkering maar even zitten want ik kan dat beetje werk dat door corona nu nog maar overblijft wel aan’. Dat doe je alleen als je onderlinge verbondenheid voelt. In deze corona-crisis bewijst crowdsurance zich.”

10% verlaagt inkomensniveau
Sinds de start van de corona-crisis is het ziektepercentage (mensen die langer dan 2 maanden ziek zijn) rond 1%. Dat is slechts een lichte stijging die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld uitgestelde operaties. 10% van de deelnemers heeft het inkomensniveau verlaagd zodat de maandelijkse deelnamekosten ook omlaaggaan. Normaal gesproken kost zo’n bijstelling € 65, maar SharePeople heeft dat de eerste weken van de corona-crisis gratis gedaan. Ook heeft 5% van de deelnemers gebruik gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid om de maandelijkse deelnamekosten voor 3 maanden op te schorten.

SharePeople ziet ook een corona-effect in een steviger aanwas van het aantal deelnemers dan normaal.
Blaauw: “Veel zzp’ers zien hun inkomen én hun ‘financiële buffer’ door de coronacrisis momenteel verdampen. Daardoor wordt het extra lastig om nog voldoende inkomsten te hebben, mocht men langere tijd ziek worden. De behoefte om dat vangnet te regelen neemt dan toe. We hebben vorige week het aantal van 3000 deelnemers bereikt.”

Tachtig procent van de zzp’ers – ondernemers verzekert zich niet voor arbeidsongeschiktheid. Belangrijkste reden is de hoge premie voor zo’n verzekering. Waar een traditionele AOV gemiddeld enkele honderden euro’s per maand kost en schenkkringen gemiddeld € 100, zijn de deelnemers bij SharePeople gemiddeld € 30 kwijt. Bij SharePeople kiest een deelnemer uit de inkomensniveaus 1.500, 2.000 of 3.000 euro per maand.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht