Industry Wire

Geplaatst door askemo

Snel en eenvoudig feedback van klanten en medewerkers

Hoe krijg je als bedrijf of organisatie eenvoudig feedback van je klanten of medewerkers en zorg je er voor dat er snel kan worden gereageerd op eventuele klachten? De Bossche software start-up askemo heeft hiervoor een slimme online oplossing en brengt deze nu ook in een gratis variant op de markt.

Directeur Roel Schellekens deelt zijn visie over feedback vragen en ontvangen. ‘Het kan erg moeilijk zijn om te weten wat er werkelijk speelt bij je klanten en wat er leeft onder je medewerkers. Natuurlijk kun je een enquête houden, maar daar krijg je nauwelijks respons op. Je hoort vaak pas van problemen als het al te laat is. Vaak laten mensen de emmer voldruppelen en beginnen met klagen als hij overloopt’, vertelt Schellekens. ‘Met askemo vraag je maximaal 10 seconden van de ontvanger, waardoor we een gemiddelde conversie van 71% realiseren voor onze klanten’.

Snel optreden bij negatieve reacties
Askemo vraagt op vaste momenten feedback aan klanten en medewerkers of andere belanghebbenden. Die hoeven niets te installeren of te openen, maar kunnen online in een paar seconden antwoord geven op een open vraag.
Schellekens: ‘Een open vraag kan bijvoorbeeld zijn: hoe ervaart u onze dienstverlening? Respondenten krijgen daarna de gelegenheid om hierop te antwoorden en eventueel een toelichting te geven. Askemo verzamelt vervolgens de antwoorden en presenteert die in overzichtelijke rapporten aan de juiste gebruikers. Als er negatieve reacties worden gegeven, dan krijgen de juiste mensen direct een seintje en kunnen zij snel actie ondernemen.’ Naarmate meer data wordt verzameld door askemo, worden ook meer trends zichtbaar. ‘Die informatie kan worden gebruikt bij volgende projecten of andere klanten, zodat bedrijven hier snel op kunnen reageren en kunnen voorkomen dat negatieve gevoelens uitgroeien tot grote problemen.’

Contact houden met thuiswerkers
Bedrijven en organisaties kunnen gratis gebruik maken van askemo. Schellekens: We merken dat veel partijen askemo ook gebruiken om op een eenvoudige manier contact te houden met hun medewerkers die in deze tijd verplicht moeten thuiswerken. Als zij problemen ervaren, kan direct contact met hen worden opgenomen. Met askemo kunnen bedrijven stoppen met achteraf evalueren en starten met tijdig bijsturen’.

Via askemo.nl kunt u een gratis account aanmaken.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht