Industry Wire

Solmate helpt coöperatie DELA bij optimalisatie financiële processen

’s-Hertogenbosch, 13 januari 2015Solmate, business partner voor strategische ICT-vraagstukken, helpt coöperatie DELA bij het optimaliseren van haar financiële processen. Door uitbreiding van het dienstenportfolio van de specialist in uitvaartverzorging en verzekeringen, veranderden ook de financiële processen. Middels een Scan Optimalisatie Financiële Processen heeft Solmate de inrichting en het gebruik van het financiële systeem Coda onder de loep genomen bij DELA in Nederland en België. Dit heeft geresulteerd in concrete adviezen en aanpassingen in de inrichting van Coda. Hierdoor is coöperatie DELA in staat de financiële processen efficiënter in te richten en het systeem volledig aan te laten sluiten bij de behoefte.

De Scan Optimalisatie Financiële Processen bestond uit de inventarisatie van de huidige omgeving van Coda, één-op-één-gesprekken met medewerkers en een daaropvolgende knelpuntenlijst. Solmate maakte in haar adviesrapport het gebruik van Coda inzichtelijk. Hierin werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen knelpunten die opgelost kunnen worden in de huidige omgeving, welke verbeterd kunnen worden met een upgrade van Coda en welke toepassingen niet geschikt zijn voor Coda.

Wilbert Graafmans, Manager IT Competence Center Verzekeren: “We weten nu precies waar we aan toe zijn en hoe we de functionaliteiten van Coda optimaal kunnen benutten. Ook de gebruikers hebben nu meer inzicht in de mogelijkheden van Coda. Solmate is niet bang de vinger op de zere plek te leggen en dat maakt dat we echt onafhankelijk advies hebben gekregen over de inrichting van ons financiële systeem. Solmate heeft een passend advies gepresenteerd met handige tips, waarvan de meeste al zijn geïmplementeerd.”

Carlo Rolle van Solmate: “De nauwe samenwerking tussen ons en coöperatie DELA is kenmerkend voor dit project. De betrokkenheid van de gebruikers was essentieel om de juiste analyse uit te voeren en samen een optimalisatieslag te realiseren. Dit levert DELA een forse tijdbesparing op. Als er straks een upgrade van het systeem plaatsvindt, kunnen ze nog meer gaan profiteren van wat het systeem te bieden heeft.”Over coöperatie DELA
Zo’n 170 vestigingen, bijna 2.300 medewerkers, bijna 44.000 uitvaarten per jaar en bijna 3,7 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 77 jaar tegen een eerlijke prijs met begrafenis, crematie, repatriëring, opvang, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen. Het is de ambitie van coöperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA is een ‘Great Place to Work’, heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van MVO Nederland. Meer informatie over coöperatie DELA is te vinden op www.dela.nl.

Over Solmate Group
Solmate Group is een strategische, onafhankelijke business partner die organisaties helpt de finance transformation die zij doormaken praktisch in te vullen. Solmate Group heeft de kennis, ervaring en de mensen om organisaties te helpen met het optimaliseren van financiële processen. Zo onderscheidt Solmate Group zich door te werken met best-of-breed oplossingen op het gebied van financieel management, planning & control en business analytics. De combinatie van innovatieve oplossingen en de jarenlange kennis en ervaring maken Solmate Group de juiste partner om de volgende stap te zetten in beheersbaarheid en transparantie van de financiële organisatie, voor bedrijven van iedere grootte en in elke branche. Meer informatie over Solmate is te vinden op www.solmategroup.com.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht