Industry Wire

Geplaatst door UvA

Start aanmelden voor de Amsterdam Science & Innovation Award 2019

Heb je een innovatief idee voor een dienst of een product dat het verschil kan maken voor samenleving? Meld je idee dan aan. Er zijn drie prijzen, a €7.500, te winnen in de categorieën Alpha/ Gamma, Beta en Life Sciences.

De jury, voorgezeten door Gigi Wang, kiest 9 finalisten, drie in elke categorie, op basis van innovativiteit, uitvoerbaarheid en de aansluiting op een behoeften.

Waarom deelnemen?

Je hebt een slim, innovatief idee. Maar dat idee omzetten naar een tastbaar product of dienst is een uitdaging. Deelnemen aan de AmSIA helpt je daarbij. Het bied de kans om je idee verder te ontwikkelen en het potentieel te verkennen. Je werkt aan je idee en deelt je idee met een ervaren jury, de experts van IXA, publiek en bedrijven.

Voor wie

Deelname aan de AmSIA staat open voor (teams van) onderzoekers, studenten en medewerkers in alle disciplines van deelnemende Amsterdamse universiteiten, Hogescholen, academische medische centra en NWO instituten.

Hoe kun je deelnemen?

Ga naar de AmSIA website en vul het korte inschrijfformulier in, waarin je je idee beschrijft. Deadline voor aanmelding is 9 september 2019.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht