Industry Wire

Geplaatst door Tunga

VAN STARTUP NAAR SCALEUP MET VIRTUELE TEAMS

Bij het opschalen van een bedrijf komt tegenwoordig altijd ICT kijken. Zonder softwareontwikkeling geen groei. Dan is het lastig dat er zulke grote tekorten zijn: 83% van de bedrijven in Europa en de Verenigde Staten[1] worstelt met het vinden van tech-talent. Wat te doen? Uit onderzoek van het Nederlands IT-bedrijf Tunga blijkt dat steeds meer bedrijven kiezen voor het werken met personeel op afstand. In het rapport From startup to scaleup: how to use remote workers for scaling your software development team[2] zet Tunga de beste manieren om tech-vraagstukken aan te pakken op een rij. Tunga ziet in Afrika een win-win situatie voor groei. Hier zijn namelijk wel kwalitatief hoogwaardige tech-experts beschikbaar, die startups op een flexibele manier kunnen helpen scaleups te worden.

Succesvol en flexibel
Naar schatting is er in 2020 een tekort van 900.000 computerprogrammeurs in Europa, in de Verenigde Staten loopt dat tegen die tijd zelfs op tot een miljoen[1]. Waar vind je dan het talent om je software efficiënt en effectief te ontwikkelen, zodat je bedrijf gezond verder kan groeien? Vooral voor startups is het aantrekken van geschikte ICT-ers moeilijk – en dat leidt weer tot problemen met het succesvol opschalen. In het onderzoeksrapport van Tunga wordt duidelijk uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor techbedrijven die snel willen groeien en hoe dat het beste aan te pakken. Virtuele teams bieden de oplossing: over de grens is voldoende expertise beschikbaar en softwareontwikkeling leent zich er uitstekend voor om die op afstand in te zetten.

De belangrijkste feiten uit het rapport:
90% van de startups redt het niet, met als voornaamste reden: te vroeg opschalen
Het vinden van het juiste tech-talent en een tekort aan capaciteit zijn de grootste uitdagingen
Een ICT-er in dienst nemen is ongeveer twee keer zo duur als outsourcen in het buitenland (80:42 euro per uur)
Virtuele teams hebben de toekomst: de IT-sector verwacht dat 38% van hun vaste werknemers over tien jaar vooral op afstand werkt
Azië en Afrika bieden de beste tarieven, Afrika is voor Europa aantrekkelijk gezien de tijdzone
Met virtuele teams focussen bedrijven automatisch op de aspecten die tech-projecten succesvol maken: kleinschalig, korte deadlines, weten wat je wilt, regelmatige kwaliteitscontroles en het gebruik van de juiste tools

Voor het opschalen van elke innovatie
Ernesto Spruyt, initiatiefnemer van Tunga, over de groei van startups en ICT: “Als je startup klaar is voor de volgende fase, doe je er als ondernemer natuurlijk alles aan om dat in zo goed mogelijke banen te leiden. Gespecialiseerde ICT-ers zijn daarbij onmisbaar, wat meteen verklaart waarom ze in het westen zo overbezet zijn. Wij werken met experts in Afrika, in gebieden waar de werkloosheid hoog is. We leiden gemotiveerde mensen op tot tech-experts die een hoge service en topkwaliteit producten bieden. Engels is voor hen vaak al de voertaal, ze werken in dezelfde tijdzone als wij en de tarieven liggen een stuk lager dan de door schaarste opgedreven prijzen in Europa en Amerika. We hebben momenteel een netwerk met meer dan 300 softwareontwikkelaars, ontwerpers en projectmanagers in diverse Afrikaanse landen. Kortom: Tunga is klaar voor het opschalen van elke innovatie!”

Over Tunga
Tunga is een Nederlands bedrijf met een netwerk van meer dan 300 Afrikaanse softwareontwikkelaars in Uganda, Nigeria en Egypte. Het platform uit 2015 is een initiatief van sociaal ondernemer Ernesto Spruyt en not-for-profit organisatie Butterfly Works. Tunga beantwoordt de wereldwijde vraag naar softwareontwikkelaars, met het aanbieden van jong tech-talent in Afrika. Deze technici zijn slim, bekwaam en professioneel, maar hebben desondanks toch maar zeer beperkt toegang tot interessant, goedbetaald werk. Tunga brengt daar verandering in en zorgt ervoor dat software snel, kwalitatief en betaalbaar wordt ontwikkeld door Afrikaanse experts, die hiermee in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een plekje veroveren in de internationale tech-branche. Zie ook www.tunga.io.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht