Industry Wire

Geplaatst door Haystack

De start-up scorecard vergroot kans op zakelijk succes

Ondernemen is populairder dan ooit, maar veel start-ups mislukken. Zonde, vindt ondernemer en investeerder Geert-Jan Smits, en onnodig. In zijn boek De start-up scorecard beschrijft Smits wat de succes- en faalfactoren van start-ups zijn. Smits: ‘Ondernemen is niet eenvoudig, maar het helpt wel degelijk om je aan bepaalde spelregels te houden. Het kan het verschil betekenen tussen jarenlang tobben of doorgroeien tot een miljoenenbedrijf.’

Succesvol of gedoemd te mislukken

Voor De start-up scorecard ontwikkelde Smits een methode om de gezondheid van een startende onderneming gestructureerd te meten. Aan de hand van verschillende succesfactoren kun je met de scorecard berekenen of een onderneming excelleert op het gebied van groei, winstgevendheid en maatschappelijke impact. Je ziet direct of een start-up succesvol is of gedoemd om te mislukken. Lezers kunnen de scorecard van een onderneming invullen aan de hand van het boek, maar ook gratis gebruikmaken van een online tool op de website bij het boek.

Het belang van purpose

Bijzonder aan de scorecard van Smits is het opnemen van moderne criteria die steeds belangrijker worden voor het welslagen van een onderneming. Een van de zeven dimensies van de scorecard is de dimensie ‘purpose’: het gaat hierbij niet alleen om het zakelijke doel van de onderneming, maar ook om de mate waarin de onderneming een positieve bijdrage levert aan mens, milieu en/of maatschappij. Smits: ‘Purpose staat voor iets wat groter is dan geld verdienen. Het is de bestaansreden die richting geeft aan de strategie, de jaarplannen en de dagelijkse besluitvorming. Wil je in deze tijd succesvol zijn, dan is het essentieel dat je reden van bestaan verdergaat dan het verdienen van geld.’

Voor ondernemers en investeerders

De start-up scorecard is niet alleen geschikt voor ondernemers die willen nagaan of hun plannen kansrijk zijn of hun huidige bedrijf de toets der kritiek kan doorstaan. De methode is ook waardevol voor investeerders die een onderneming willen beoordelen. De afgelopen jaren is het belang van met name private investeerders toegenomen, zeker nu banken terughoudend zijn geworden. Maar juist particuliere investeerders vinden het moeilijk om de kansen van een start-up te wegen. De scorecard-methode van Smits kan hierbij helpen: ‘Aan de hand van 34 succesfactoren kun je moeiteloos de bedrijven met de meeste potentie selecteren.’

Veel praktijkvoorbeelden

Het boek De start-up scorecard bevat niet alleen de methode maar ook tientallen portretten van en interviews met prominente ondernemers en investeerders, zoals ondernemers Jeroen Doorenbos van Belsimpel en Marco Aarnink van Print.com, en investeerders Heleen Dura van Oord van Vivid Ventures en Marco Pieters van Slingshot Ventures.

De start-up scorecard. Het geheim van succesvolle start-ups ontrafeld | Geert-Jan Smits | ISBN 978 946 126 545 6 | Paperback | 320 pagina’s | verkoopprijs € 36,50 | Verschijnt 17 mei 2023 bij Uitgeverij Haystack | e-book € 32,50

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht