Industry Wire

Startup Undagrid maakt luchthavenmaterieel op Schiphol traceerbaar

De Nederlandse Internet of Things start-up Undagrid voorziet in een tracking oplossing voor onder andere bagagekarren en vliegtuigtrappen op Schiphol. Het pilotproject, begin dit jaar op de luchthaven, leidde al direct tot een order. De afnemer van de oplossing, S-P-S Group, fabrikant van luchthavenmaterieel, ziet zulke grote kansen in de oplossing, dat de twee bedrijven in een joint-venture andere luchthavens in de wereld benaderen.

Op elk vliegveld in de wereld worden duizenden trailers, aanhangers en vliegtuigtrappen op het platform gebruikt, zogenaamd Ground Support Equipment. Vliegvelden beslaan vaak enorme oppervlaktes. Het opsporen van materieel is daardoor vaak een moeilijk en kostbaar proces, zeker voor materieel dat dagelijks door diverse partijen gebruikt wordt.

S-P-S Group buigt zich al jaren over deze vraag. Natuurlijk zijn er tracking oplossingen met bestaande netwerken zoals GSM, WiFi of Bluetooth, maar deze bieden geen antwoord op dit vraagstuk. Het is te kostbaar, de batterij is te snel leeg -duizenden trailers kunnen niet elke dag worden opgeladen- of het bereik van het netwerk is te beperkt.

Undagrid biedt een ander netwerk; de apparaten vormen zelf het netwerk, zonder routers of configuratie en met een ultra laag energieverbruik. Apparaten die zijn voorzien van Undagrid technologie, zenden hun informatie naar alle naburige apparaten, welke op hun beurt deze informatie verder delen. Op een vliegveld delen op deze manier duizenden verbonden trailers, karren en trappen informatie, in dit geval de positie, met elkaar. Eén batterij per apparaat is voldoende om dit netwerk jaren operationeel te houden.

Over Undagrid

Undagrid is een technologiebedrijf dat een communicatienetwerk levert speciaal gericht op de snel groeiende markt van het Internet der dingen, oftewel “the Internet of Things”. Een markt die naar verwachting met enkele tientallen miljarden apparaten zal groeien tot het einde van dit decennium en onze wereld ingrijpend zal veranderen.

Undagrid zit in het programma van de grootste Europese “accelerator” Startupbootcamp. Naast interesse vanuit luchthavens is Undagrid in gesprek met andere grote sectoren, zoals de land- en tuinbouwsector, over de mogelijkheden van het netwerk in hun domein.

Over S-P-S Group

S-P-S Group is één van de grootste leveranciers en producenten van Ground Support Equipment voor vliegvelden. De grootste vracht en bagage afhandelaars behoren tot het klantenbestand van S-P-S. Tevens onderhoudt S-P-S luchthavenmateriaal van zowel haar eigen merk als merken van derden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht