Industry Wire

Geplaatst door ACM

Supermarktketen Albert Heijn verwijdert onjuiste duurzaamheidsclaims na actie ACM

Supermarktketen Albert Heijn verwijdert onduidelijke en onjuiste duurzaamheidsclaims uit zijn winkels. Dit gebeurt nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bedrijf hierop heeft aangesproken. De supermarktketen gebruikte in diverse winkels de term ‘meest duurzame supermarkt’ en baseerde dit op onderzoek naar de beleving van consumenten en niet op concrete duurzaamheidsinspanningen. Dit was onvoldoende duidelijk. Bovendien was het onderzoek achterhaald. Ook gebruikte Albert Heijn de claim ‘samen met onze telers / onze boeren werken wij aan een duurzamere toekomst’. Albert Heijn verwees naar de website voor meer informatie, maar dat is niet voldoende. Claims dienen zo feitelijk en volledig mogelijk te zijn, zodat de consument meteen begrijpt wat het duurzaamheidsvoordeel is. Nadat de ACM Albert Heijn hierop heeft gewezen, heeft het bedrijf direct toegezegd de claims te verwijderen.
Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over duurzaamheid. Dit betekent dat zij alleen claims kunnen gebruiken die kloppen en die begrijpelijk zijn. Het is belangrijk dat ook een supermarktketen als Albert Heijn eerlijke en duidelijke duurzaamheidsclaims gebruikt.”
Wat is er aan de hand?
Claims over duurzaamheid moeten juist, duidelijk en volledig zijn. Claims die bedrijven doen moeten zij met feiten onderbouwen. Dit geldt voor alle bedrijven die duurzaamheidsclaims gebruiken. Albert Heijn heeft de ACM toegezegd te stoppen met de hiervoor genoemde duurzaamheidsclaims. Albert Heijn blijft zijn duurzaamheidsclaims toetsen aan de ACM Leidraad Duurzaamheidsclaims.
ACM en duurzaamheid
De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en duurzame consumptie zijn essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken.
Niet alleen consumenten moeten worden beschermd tegen misleidende claims. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Om bedrijven houvast te geven voor hun duurzaamheidsclaims heeft de ACM de Leidraad duurzaamheidsclaims uitgebracht.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht