Industry Wire

Geplaatst door Telenet

Telenet sluit een strategisch partnership met KU Leuven, VUB, ULB en BeCode om medewerkers levenslang te laten leren

Brussel, 29 januari 2020 – Telenet richt samen met KU Leuven, VUB, ULB en de programmeerschool BeCode een ‘Academy for Digital & Data Talent’ op, om de digitale kennis en technische vaardigheden van de eigen medewerkers te versterken via vorming, bijscholing of omscholing. Door kennis en praktijkvoorbeelden te delen met de drie universiteiten en BeCode wil het telecombedrijf ook nieuw en jong talent klaarstomen en aantrekken. De verschillende partijen hopen samen zo een concreet antwoord te helpen bieden op de uitdagingen van de digitalisering, met een nijpend tekort aan technische profielen. Telenet investeert de komende vijf jaar 4 miljoen euro in het initiatief. De academie vertrekt vanuit een gedeelde visie dat levenslang leren noodzakelijk is om wendbaar te blijven in een snel veranderende digitale economie.

De vraag naar jobs als ingenieur, IT’er en dataspecialist is immens, maar het aanbod volgt niet. Het aantal afgestudeerden uit wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige richtingen in alle Belgische regio’s is met 1,6% ondermaats. We staan slechts op de 26e plaats op Europese schaal voor ICT-gediplomeerden (DESI 2019).
Tegen 2030 zal naar verwachting een op de tien vacatures of 584.000 banen in België niet ingevuld geraken door een tekort aan werknemers met relevante (digitale) vaardigheden (Agoria 2018). Volgens het Wereld Economisch Forum zal 54% van alle werknemers in 2022 ook digitaal moeten worden bijgeschoold.

Trainingen en stages
Medewerkers met sterke digitale en technische vaardigheden zijn nochtans een belangrijke motor bij een succesvolle digitale transformatie van een bedrijf. Dat beseft ook Telenet. Daarom zet het bedrijf actief in op permanente talentontwikkeling en levenslang leren van de bestaande medewerkers, en rekrutering van nieuw talent. Door medewerkers de kans te geven hun technische vaardigheden en digitale kennis op peil te houden, wil het bedrijf actief bijdragen tot de duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Daarvoor richt het de ‘Academy for Digital & Data Talent’ op, waarvoor het een samenwerking aangaat met universiteiten KU Leuven en VUB en ULB; en BeCode, de programmeerschool waar je gratis een opleiding tot webontwikkelaar kan volgen.
De academie zal opleidingen aanbieden voor de vorming, bij- en omscholing van huidige Telenet-medewerkers. Het programma richt zich in eerste instantie op ruim 200 medewerkers uit de IT-, data- en ingenieursdepartementen van het telecombedrijf. Samen met de universiteiten definieerde Telenet 118 thema’s voor trainingsprogramma’s rond onder andere Internet of Things, Artificiële Intelligentie en data-analyse, cybersecurity en cloud-gebaseerde systemen. BeCode zal op zijn beurt trajecten aanbieden om codeer- en programmeertalen aan te leren, zoals Python en Angular. Telenet zal de trainingen gradueel ontwikkelen en uitrollen, in functie van de eigen bedrijfsnoden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht