Industry Wire

TIMMIES: The Innovation Awards 2015 voor ANWB en Radboud UMC

’s Hertogenbosch – ANWB-CIO Teun van der Vorm en innovatiebaas Lucien Engelen van Radboud UMC Nijmegen hebben de jaarlijkse TIM Awards gewonnen voor de meest innovatieve IT-leiders van Nederland. Waar Van der Vorm de prijs kreeg als moedige veranderaar, ontving Engelen deze als toonaangevende inspirator. De Awards zijn dinsdagavond uitgereikt tijdens de zesde editie van de drukbezochte CIO Dinershow. Saltro, ISDC en Rockstart vielen in de prijzen in resp. de categorieën meest innovatieve Company, IT-vendor en Ecosystem. Totaal werden door de partijen Anderson MacGyver, Metri, Qhuba en ICT Media voor 50.000 euro aan prijzen weggegeven aan de winnaars.

‘The Innovation Manager Awards’ (kortweg TIM Awards of ook wel de Timmies) zijn een initiatief van ICT Media en CIO Magazine, bedoeld om innovatieve projecten te belonen en te stimuleren bij zowel leveranciers als afnemers op het gebied van IT. De prijzen worden elk jaar uitgereikt tijdens de CIO Dinershow in de Orangerie te ’s-Hertogenbosch. Pakweg 200 IT-verantwoordelijken en bestuurders van toonaangevende Nederlandse IT-leveranciers waren getuige van de uitreiking door juryvoorzitter Hennie Wesseling. “Wij zien dat het totale Nederlandse IT-ecosysteem in toenemende mate een collaboratieve en innovatieve mindset omarmt”, stelde ICT Media-CEO Rob Beijleveld, jurylid en initiatiefnemer van de innovatieprijzen na afloop. “Dat is een goede zaak. De Nederlandse IT-branche heeft per slot van rekening slechts bestaansrecht wanneer we samen de innovatie brengen die aansluit op de behoeften van klanten, consumenten en niet te vergeten de maatschappij als geheel.”

Juryvoorzitter Wesseling stelde tijdens de uitreiking vast dat innovatie al lang niet meer alleen vanuit de traditionele IT-kolom en CIO komt, maar dat de meest uiteenlopende afdelingen, individuen en organisatievormen een bijdrage leveren. Dat leidt er volgens hem toe dat er binnen bedrijven vernieuwing plaatsvindt op meerdere niveaus: “CIO’s worden uitgedaagd om het oude IT-landschap te verbeteren en daarbovenop iets nieuws te bouwen. Wanneer die solide basis er eenmaal ligt, zullen andere visionairs en inspirators deze als springplank voor onder meer businessvernieuwing gebruiken.”

Company
TIM Awards waren er ook dit jaar voor het meest innovatieve bedrijf, de meest innovatieve IT-leverancier, het meest innovatieve ecosysteem en de meest innovatieve IT-leiders van Nederland. In de eerste categorie maakte Saltro de meeste indruk. Het bedrijf helpt 150 huisartspraktijken en liefst 500.000 patiënten bij het decentraal stellen van de diagnose door middel van een simpel bloedtestje. Men ontwikkelde een ‘point of care test’ (POCT), waarbij een speciaal apparaat na een vingerprik de concentraties van bepaalde stoffen in het bloed meet. Na enkele minuten volgt volautomatisch de uitslag.

Als laboratorium verplaatst Saltro hiermee de diagnostiek van centraal naar decentraal. “In plaats van uitvoerder wordt het bedrijf door digitalisering van de informatieketen vooral een facilitator”, aldus de jury. “Het inspelen op behoeften van met name de patiënten heeft grote gevolgen voor het bestaande verdienmodel, maar ook voor het personeel. Niettemin durft Saltro zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat is zowel vanuit leiderschap als innovatie bijzonder heldhaftig.”

Leverancier
De TIM Award voor de meest innovatieve IT-leverancier ging dit jaar naar ISDC, dat voor hun klant De Lage Landen (DLL) een volledig digitale asset management-oplossing ontwikkelde. Maatwerk wordt bij ISDC ondersteund door hergebruik en integratie van moderne, intelligente technologieën en beschikbare databronnen. Oplossingen worden ontwikkeld op basis van Agile delivery, gezamenlijke research met oog op een zo groot mogelijke flexibiliteit van de uiteindelijke service. ISDC werkt daarbij samen met dataspecialist MarkLogic.

“Doorslaggevend is hier de combinatie van slimme technologie, kundige mensen en de manier waarop er in opdracht van de klant wordt gewerkt”, luidde het juryoordeel. “Eerst worden de fundamentele business-uitdagingen van de klant in kaart gebracht en vervolgens wordt er gewerkt aan de oplossing.”

Ecosystem
Het meest innovatieve ecosysteem werd twee jaar geleden voor het eerst als nieuwe categorie aan de TIM Awards toegevoegd. Het meest in het oog sprong dit jaar Rockstart, dat startende bedrijven een one-stop-shop biedt om succesvol door de eerste 1000 dagen te komen. Rockstart biedt op maat gemaakte diensten die gericht zijn op het openen en creëren van netwerken, het ontsluiten van kennis van begeleiders en collega-startups, huisvesting en de toegang tot kapitaal.

De jury was vol lof: “Hoewel Rockstart als netwerk in zichzelf niet direct IT-gedreven is, verdient het als buitenbeentje toch een prijs. Veel van de startups die zij met geld en middelen op weg helpen zijn innovatieve IT-initiatieven, die vervolgens in staat zijn om bestaande businesses te ondersteunen en zelfs te verstoren. Rockstart schurkt van alle beoordeelde ecosystemen het dichtst tegen de nieuwe wereld aan.”

Veranderaar
In de categorie meest innovatieve IT-leider ging de prijs voor ‘most transformational leader’ naar ANWB-CIO Teun van der Vorm. De veranderaar valt al jaren op door de regelmatige introductie van digitale diensten voor leden en klanten. Waar de Wegenwacht qua leden onder druk staat, is de ANWB niettemin leidend in de markten van hulpverlening, mobiliteit, vrije tijd en vakantie. Vruchtbare initiatieven zijn onder meer de ‘connected car’, ‘mijn auto onderhoud’, ‘automaatje’ en ANWB2  als incubator van start-ups. Daarnaast is ook de planning van de Wegenwacht op basis van IT sterk verbeterd.

“De IT-organisatie heeft onder leiding van Teun van der Vorm grote slagen gemaakt”, luidde het oordeel van de jury. “Want voor hij rigoureus kon innoveren en transformeren heeft hij eerst de IT-functie technologisch en organisatorisch op orde gebracht.” Ook qua cultuur heeft Van der Vorm goed werk gedaan. “Waar anderen in moeilijke omstandigheden vooral de controle erop zetten, heeft hij zijn mensen juist los gelaten. Hij heeft risico’s durven nemen en is daarvoor uiteindelijk beloond.”

Hereismydata
Lucien Engelen, innovatieleider van Radboud UMC, heeft zichzelf op de kaart gezet door de patiënt volledig centraal te zetten binnen het zorgproces. Hij geeft binnen het Nijmeegse ziekenhuis leiding aan het zogeheten REshape-innovatiecentrum, dat zowel mensen, ideeën en technologieën bijeen brengt. Hoewel hij werkt met een klein kernteam, komt de input voor verbetering van alle kanten: patiënten en hun families, artsen, verpleegkundigen, de afdeling voor procesverbetering en natuurlijk ook Radboud-CIO Arthur Govaert. “Samen zijn we met duizenden”, zegt Engelen zelf.

Een in het oog springend initiatief is het ecosysteem Hereismydata. Samen met Philips en met de hulp van cloudsoftware-aanbieder Salesforce.com ontwikkelde men een combinatie van een persoonlijk gezondheidsdossier, een online community, alsmede een connectiviteitsplatform voor medische apparatuur, wearables en apps. “Een geweldig voorbeeld van het stimuleren an ‘patient engagement’ in het zorgproces”, aldus de jury. “Lucien Engelen innoveert niet in de eerste plaats om geld te verdienen; de innovatieve spirit heeft de overhand. Het is bovendien een statement: een ziekenhuis dat de patiënt echt centraal durft te stellen.”

Jury
De kernjury van de Timmies bestaat uit: Hennie Wesseling, juryvoorzitter TIM Awards, zelfstandig adviseur, voormalig CIO TNT Post en oud-voorzitter van CIO Platform Nederland; Han Gerrits, CEO KPMG/Innovation Factory en hoogleraar aan de VU; Ben van der Burg, commercieel directeur TripleIT en presentator bij BNR; Tjibbe van der Zeeuw, managing partner bij Qhuba; Hotze Zijlstra, hoofdredacteur CIO Magazine en Rob Beijleveld, CEO ICT Media BV. In de jury nemen traditiegetrouw de winnaars in de categorie ‘meest innovatieve leider’ van het voorgaande jaar plaats. Voor deze editie waren dat Maarten Buikhuisen, Infrastructure & Data Services Director bij Heineken en Itility-CEO Peter Schepers.

De finalisten op een rij
Alliander – Ontwikkelde een innovatief instrument voor inzicht in de impact van energietransitie: de overgang naar duurzame energiebronnen als wind, biomassa, waterkracht, zonne-energie, en geothermie. De SmartCap Toolbox simuleert visueel aantrekkelijk een groot aantal scenario’s en perspectieven ter onderbouwing van eventuele asset-investeringen.

ANWB  – Met de regelmatige introductie van innovatieve diensten voor leden en klanten loopt de ANWB voorop in de markten van hulpverlening, mobiliteit, vrije tijd en vakantie. Informatietechnologie speelt daarbij een voorname rol. De IT-organisatie heeft onder leiding van Teun van der Vorm grote slagen gemaakt.

FAN – Staat voor het Flexible power Alliance Network. Met de inbreng van IT-dienstverlener CGI is een onafhankelijke non-profitorganisatie opgezet, die met het interactieve PowerMatcher-systeem energie en elektriciteit zo duurzaam mogelijk in juiste banen probeert te leiden voor energiebedrijven, overheden en eindgebruikers.

Goyello – Is een IT-bedrijf dat ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van nieuwe digitale businessmodellen, gebaseerd op Lean- en Agile-ontwikkelmethoden. Goyello toonde twee cases: digitalisering van het omvangrijke ‘flight book’ voor piloten en een slimme, datagerichte benadering van klanten bij een Britse verzekeraar.

ISDC – Ontwikkelde voor hun klant De Lage Landen (DLL) een volledig digitale asset management-oplossing gericht op DLL-klanten. Deze wordt ondersteund door moderne technologieën en is ontwikkeld op basis van Agile delivery, gezamenlijke research met oog op een zo groot mogelijke flexibiliteit van de uiteindelijke service.

Nerdalize – Streeft naar een wereld waarin het verwarmen van huizen gratis is en duurzame computerkracht een commodity. Dit wordt mogelijk door het plaatsen van via glasvezelverbindingen gekoppelde servers in de vorm van radiators. Daarmee wordt bespaard op de kosten voor koeling en housing van de apparatuur.

NetDialog – Is een pionier op het terrein van ‘network performance monitoring & diagnostics’ (NPMD) en ‘application performance management’ (APM). De eigen NetX-software zorgt voor het beheer en de optimalisering van applicaties en het verhogen van de end-user experience. Interoute toont zich daarbij een tevreden klant.

Quli – Is een zorgplatform dat de zorgconsument de regie geeft over zijn eigen gezondheid. Het online platform betrekt daarbij de sociale omgeving, de maatschappij, de zorgprofessionals en bedrijven om de zorgconsument te ondersteunen met een sociaal platform, een persoonlijk gezondheidsdossier en een appstore.

Radboud UMC en Philips – Zetten de patiënt centraal in het zorgproces. Samen met cloudsoftware-aanbieder Salesforce.com ontwikkelde men Hereismydata: een combinatie van een persoonlijk gezondheidsdossier, een online community, alsmede een connectiviteitsplatform voor medische apparatuur, wearables en apps.

Rockstart – Biedt een one-stop-shop om startende bedrijven succesvol door de eerste 1000 dagen te helpen. Rockstart biedt op maat gemaakte diensten die gericht zijn op het openen en creëren van netwerken, het ontsluiten van kennis van begeleiders en collega-startups, huisvesting en de toegang tot kapitaal.

Saltro – Helpt artsen en patiënten bij het stellen van de diagnose door middel van een simpel bloedtestje. Men ontwikkelde een zogenoemde ‘point of care test’ (POCT) waarbij een speciaal apparaat na een vingerprik de concentraties van bepaalde stoffen in het bloed meet. Na enkele minuten volgt volautomatisch de uitslag.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht