Industry Wire

Geplaatst door TNO

TNO Bedrijven per vandaag verder als First Dutch Innovations

3 april 2017 – First Dutch Innovations gaat vandaag van start. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft recent goedkeuring verleend aan de overname van TNO Bedrijven door Peter Goedvolk/First Dutch. TNO behoudt een minderheidsbelang. First Dutch Innovations, de nieuwe naam van TNO Bedrijven BV, heeft Gina van der Werf benoemd tot Chief Executive Officer.

First Dutch Innovations zet zich in voor de ontwikkeling en groei van innovatieve bedrijven in de markten Life Sciences, Duurzame Energie en TIC (Testing, Inspection and Certification). Innovatie in Nederland wordt hiermee op een duurzame manier aangejaagd. De onderneming heeft bovendien de expliciete doelstelling om werkgelegenheid te creëren in de innovatieve sector in Nederland.

Gina van der Werf, CEO van First Dutch Innovations:

“Bij First Dutch Innovations komen innovatief vermogen en ondernemerschap samen. Wij willen jaarlijks meerdere nieuwe valorisaties naar de markt brengen en de reeds bestaande ondernemingen verder ontwikkelen binnen het Innovations concept. In een tijd waarin veel ondernemingen naar het buitenland verdwijnen, is het cruciaal de ontwikkelde kennis hier naar de markt te brengen en te ontwikkelen”.

Door de hechte samenwerking met kennisinstellingen in Nederland wil First Dutch Innovations een centraal platform creëren waarin de kennisontwikkeling en het ondernemerschap worden samengevoegd.

First Dutch Innovations telt op dit moment 24 innovatieve bedrijven met ruim 900 medewerkers. Hiermee is de basis gelegd voor verdere groei met meer Nederlandse innovatieve bedrijven binnen de focusgebieden. Hierbij gaat First Dutch Innovations op zoek naar ondernemende disruptors die passen binnen het profiel.

Meer informatie: http://www.firstdutchinnovations.nl/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht