Industry Wire

Geplaatst door UvA

UvA partner in online training voor kinderen ‘Leer te durven’

Samen met de Open Universiteit heeft de Universiteit van Amsterdam de online training ‘Leer te durven’ ontwikkeld die een oplossing moet bieden voor angststoornissen bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Namens de UvA neemt professor ontwikkelingspsychopathologie Susan Bögels deel aan het onderzoek.

Angstklachten bij kinderen monden vaak uit in angststoornissen, en beide hebben een chronisch karakter. Een effectieve manier om angstklachten bij volwassenen te behandelen, is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Over de effectiviteit van CGT bij kinderen is echter weinig bekend. Deels omdat het CGT-aanbod voor kinderen beperkt is en deels omdat er nauwelijks empirisch onderzoek naar is gedaan.

Dit project brengt daar verandering in door middel van een laagdrempelige, online op CGT-gebaseerde training. Daarnaast gaat de training na in hoeverre de voorgestelde oplossingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen. Dit laatste is mogelijk afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van een kind. De online training is gebaseerd op de face-to-face-training ‘Leer te Durven’ van Simon en Bögels. Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting MIND, Fonds Psychische Gezondheid.

Onderzoekers in het project

Ellin Simon

Het project wordt geleid door dr. Ellin Simon. Simon is ontwikkelingspsycholoog en docente Klinische Psychologie aan de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op psychopathologie bij kinderen en adolescenten, waarbij de nadruk ligt op het vroegtijdig ingrijpen bij angstproblematiek bij kinderen en adolescenten.

Susan Bögels

Susan Bögels is professor ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het doorgeven van angsten van ouders op kinderen. Bögels doet ook onderzoek naar de preventie en behandeling van kinderangststoornissen door interventies gericht op kinderen en gezinnen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht