Industry Wire

Geplaatst door AP

Verklaring van EDPB over e-Privacyverordening

De European Data Protection Board (EDPB) heeft een verklaring gepubliceerd over de toekomstige e-Privacyverordening. In deze verklaring uit de EDPB zorgen over het toezicht op de e-Privacyverordening.

De EDPB, het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders uit de Europese Unie (EU), heeft zich uitgesproken over het toezicht op de e-Privacyverordening. Deze verordening moet de e-Privacyrichtlijn uit 2002 gaan vervangen.

De EDPB vindt dat het toezicht op verwerkingen van persoonsgegevens onder de e-Privacyverordening zou moeten worden toevertrouwd aan dezelfde nationale autoriteiten die toezicht houden op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dat zorgt voor een hoog niveau van bescherming, een gelijk speelveld en een geharmoniseerde interpretatie en handhaving door de EU, aldus de EDPB.

Verder benadrukte de EDPB haar eerdere standpunt dat de e-Privacyverordening het beschermingsniveau van de huidige de e-privacyrichtlijn niet zou mogen verlagen.

Ook zou de e-Privacyverordening de AVG moeten aanvullen, door sterke waarborgen te bieden voor vertrouwelijkheid en bescherming van alle types van elektronische communicatie.

Lees de (Engelstalige) verklaring van de EDPB over de e-Privacyverordening.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht