Industry Wire

Geplaatst door Macaw

Vertrouwenscultuur levert Macaw Nederland vierde Great Place to Work-certificaat op

Hoofddorp, 7 april 2022 – IT-dienstverlener Macaw is voor de vierde keer Great Place to Work Certified in Nederland, voor de tweede keer in Duitsland en voor de eerste keer in Litouwen. De resultaten van een onafhankelijk onderzoek onder medewerkers en een analyse van de bedrijfscultuur en het beleid lagen ver boven de norm waardoor Macaw het predicaat van goed werkgeverschap in alle drie de landen mag dragen. 

Om het certificaat te bemachtigen beoordelen medewerkers hun organisatie op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Op alle elementen werd door Macaw bovenmaats gepresteerd en ook de algehele score van de Trust Index ligt ver boven de norm van 70 procent.  

Scores boven de negentig procent
Macaw Litouwen neemt sinds het begin deel aan het medewerkersonderzoek van Great Place to Work, maar het was de eerste keer dat het daadwerkelijk in aanmerking kon komen voor het certificaat omdat het wereldwijde instituut niet eerder certificaten uitgaf in Litouwen. Macaw is sinds vijf jaar in Vilnius gevestigd en scoort elk jaar uitzonderlijke hoog in de survey. Ook dit jaar weer. In alle vijf te beoordelen dimensies zijn scores boven de negentig procent behaald. Oplopend van laag naar hoog is dat: 90,5 procent voor de dimensie ‘trots’; 92,3 procent voor ‘eerlijkheid’; 92,9 procent voor ‘respect’; 93,4 procent voor ‘kameraadschap’ en 93,6 procent voor ‘geloofwaardigheid’.

Kameraadschap
Een element in de cultuur dat vaak genoemd wordt in gesprekken met medewerkers en in het medewerkersonderzoek een score opleverde boven de 90 procent, is dat men zichzelf kan zijn binnen Macaw. Hoge scores zijn er ook voor items als ‘Macaw is een leuke plek om te werken’, ‘Je kunt op collega’s rekenen voor samenwerking’ maar ook de stelling ‘mensen geven hier om elkaar’ scoort hoog met een gezamenlijke score van 86 procent.  De slotstelling ‘alles bij elkaar genomen, vind ik Macaw een great place to work’  wordt door 81,4 procent van de respondenten onderschreven.

Geloofwaardigheid
Uit het onderzoek komt naar voren dat 89,7 procent van de respondenten beaamt veel verantwoordelijkheid te krijgen en dat het management vertrouwen geeft om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat daarbij over de schouder wordt meegekeken (87,7 procent). Het management is volgens ruim 90 procent van de respondenten eerlijk en handelt ethisch in haar zakelijke activiteiten.

Respect
De hoogste uitschieter (97,1 procent) in deze dimensie is voor Macaw als fysiek veilige plek om te werken. Andere onderwerpen die hoog scoren zijn de beschikking over de juiste middelen om het werk uit te voeren, en de zienswijze van het management dat het maken van fouten onderdeel van het werk is.

Eerlijkheid
In deze categorie wordt de hoogste algehele score gemeten. Maar liefst 99,4 procent van de respondenten vindt dat het fair wordt behandeld ongeacht de seksuele geaardheid. En de scores voor een eerlijke behandeling ongeacht leeftijd, afkomst en geslacht scoren tussen de 94-98 procent. Op de stelling dat men als een volwaardig lid wordt behandeld ongeacht de positie wordt door 86,5 procent van de respondenten onderschreven.

Trots
De respondenten geven aan trots te zijn om aan anderen te vertellen dat ze bij Macaw werken. En geven aan de intentie te hebben om lang bij Macaw te werken. Ook geeft 81,9 procent aan dat klanten de service van Macaw als ‘excellent’ zouden beoordelen.

Ronald van Es, CPO van Macaw, is ook trots. Over het behalen van de drie certificaten zegt hij: “Het is geweldig om te zien dat medewerkers de elementen waarderen die wij als organisatie zo belangrijk vinden, waaronder het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect, het bieden van een veilige werkomgeving en ontwikkelmogelijkheden. De resultaten bevestigen wederom dat we een sterk team hebben dat elkaar helpt en ondersteunt. Ook in tijden met veel onzekerheid, waarbij we veel op afstand moesten werken, blijkt de saamhorigheid en de bereidheid om voor elkaar zorgen en elkaar te helpen, hoog. Dat maakt me als People Officer geweldig trots.”

Continu verbeteren
Maar achteroverleunen is er volgens Van Es niet bij. “De resultaten worden met consultants van Great Place to Work en een intern team zorgvuldig geanalyseerd en vervolgens door de managers met de verschillende teams in detail besproken om zodoende een verbeterprogramma op te stellen.” Een item dat bijvoorbeeld niet in alle landen goed scoorde was de stelling ‘ik voel me goed over de manieren waarop we aan de community bijdragen met een algehele score van 54,2 procent. Van Es vervolgt: “Verbeterpunten zijn er altijd en we streven er naar ons continu te verbeteren en voor ons team een nog beter bedrijf te worden.”

Great Place to Work 
Great Place to Work werkt vanuit de overtuiging dat een hoge mate van vertrouwen het belangrijkste concurrentievoordeel is voor organisaties. Al meer dan 35 jaar meet de organisatie het vertrouwen in bedrijven door medewerkers een vragenlijst in te laten vullen en de organisatie te laten zien wat ze doen om te groeien. Great Place to Work is inmiddels actief in 60 landen. De bedrijven die meedoen variëren van omvang, leeftijd en industrie, maar ze hebben allemaal één doel voor ogen, namelijk goed werkgeverschap.  

Award  
Macaw dingt als gecertificeerde mee voor de ‘Best Workplace Award’ in Nederland. Tijdens de award ceremonie op 1 juni 2022 zullen de winnaars bekend worden gemaakt.    

OverMacaw 

Digitale dienstverlener Macaw helpt bedrijven met oplossingen en diensten op het gebied van digitale marketing (campagnes, social media, influencer- en contentmarketing), experience platform en e-commerce, data en AI, business en cloudapplicaties en de digitale werkplek. Macaw combineert creativiteit, data en technologie om bedrijven te helpen hun digitale transformatie te versnellen. Macaw is gespecialiseerd in de softwareoplossingen van Microsoft en Sitecore. Hierdoor kunnen klanten profiteren van de eersteklas technologie en de brede kennis en ervaring van de meer dan 450 medewerkers die vanuit het hoofdkantoor in Nederland, maar ook vanuit kantoren in Duitsland en Litouwen klanten als Heineken, Smurfit Kappa, VGZ, Volkswagen Pon Financial Services, Henkel en L’Oréal helpen succesvol te zijn.       

De voorliefde vanMacawvooruitdagingen is een belangrijk onderdeel van de unieke bedrijfscultuur. En het bedrijf staat al jaren hoog op de ranglijst van GreatPlacetoWork. Ga voor meer informatie naar:www.macaw.nl.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht