Industry Wire

Geplaatst door Nomcommunications

Volop kansen voor bedrijven op het internationale platform

Wat is de rol van IBB?
Musa Gocmenoglu: “ De baseline van iBB is om Nederlandse IT gerelateerde bedrijven in contact te brengen met potentiële internationale handelspartners. Uiteraard hebben wij als iBB een groot internationaal netwerk van bedrijven die aan ons geconnect zijn. Via dit netwerk brengen wij bedrijven dan ook met elkaar in contact. IT gerelateerd zijn overigens niet alleen bedrijven die software en hardware verkopen, maar ook bedrijven die bijvoorbeeld datacenters opzetten en in de internet security actief zijn. Daarnaast verricht iBB ook consultancy werkzaamheden voor bedrijven die internationaal willen gaan opereren, de diensten die wij hierbij aanbieden zijn oa; marktonderzoek, matchen, (human) resourcing, accountancy, juridische zaken, concurrenten onderzoek.

IBB en Turkije
De laatste tijd is in de media aan de orde gekomen dat iBB op dit moment heel erg actief is in Turkije. Musa Gocmenoglu: “Op dit moment heeft onze focus Turkije. De reden hiervoor is dat Turkije één van de snelst groeiende economieën in de wereld is. Naast dit feit is er in Turkije een grote potentie aan IT activiteiten, dat overigens niet bekend is in Europa. De activiteiten van nu zijn er daarom ook op gericht om meer bekendheid te geven, dat er voor de IT sector in Nederland grote kansen liggen in Turkije. Denk daarbij dat Turkije meer dan 70 miljoen inwoners telt en dat dit land de poort is naar het Midden-Oosten. Bedrijven die in Turkije gevestigd zijn kunnen dan ook makkelijker zaken doen in deze regio”.

IBB en matching
Als een bedrijf internationale ambities heeft, hoe gaat iBB dan te werk? Musa Gocmenoglu: “Ons doel is om Nederlandse IT (gerelateerde) bedrijven te matchen met internationale partijen. Hiervoor hebben wij een grote database waarin wij van bedrijven een profiel hebben gemaakt. Op basis van profielopgave gaan wij matchen met bedrijven. Voor de uitvoering van de matching werken wij samen met Hogeschool Utrecht, die dit op een wetenschappelijke basis uitvoert”.

IBB en de rol van de voorzitter
Als voorzitter ben je het boegbeeld van iBB, maar wat zijn de activiteiten in die rol? Musa Gocmenoglu: “Mijn rol als voorzitter is dat ik het gedachtegoed uitdraag van iBB. Belangrijk speerpunt is dat bedrijven zich veel vaker internationaal zouden moeten oriënteren of daar in ieder geval voor moeten openstaan, om op die manier meer kansen te kunnen benutten. Als voorzitter wordt ik vaak uitgenodigd om presentaties te geven op seminars en daar iets te vertellen over internationaal ondernemen”.

De rol van social media
In de media wordt steeds vaker bericht over social media als een niet te missen kans. Musa Gocmenoglu: “Social media is geen hype woord. Zoals elke media heeft ook zeker social media invloed op het consumentengedrag. Bedreiging voor de huidige bedrijven is dat ze steeds meer moeite hebben hun producten en diensten aan te laten sluiten op de behoefte en wensen van de consument. Bedrijven moeten meer klantgericht gaan denken om te voorkomen dat zij hun bestaansrecht niet gaan verliezen. Dat betekent dat bedrijven directer in contact moeten komen met hun klanten, om time to market te kunnen acteren. Een goede manier om dit te doen is om de slag te gaan met social media. Mijn overtuiging is dat als bedrijven in een vroeg stadium op de juiste manier met social media en aan de slag gaan, hierdoor een groot concurrentie voordeel kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat bedrijven social media niet als bedreiging zien, maar als een buitenkans. In samenwerking met onze partner Nomcommunications organiseren wij dan ook regelmatig trainingen en workshops op het gebied van social media. In deze trainingen en workshops leren wij bedrijven wat de key factoren van social media zijn om de kansen op succes, ook internationaal, te vergroten. Zelf ben ik overigens een actief twitteraar en onderhoud ik via social media, zoals twitter, facebook en linkedin mijn internationale contacten” .

Wat is het nieuwe ondernemen?
Musa Gocmenoglu: “Het nieuwe ondernemen zijn bedrijven die kansen zien in nieuwe markten en dat niet alleen meer lokaal toetsen, maar die ook internationaal kijken welke de mogelijkheden het biedt. Feit is dat steeds vaker jonge ondernemers succesvol zijn. Vergeet niet dat jonge mensen opgegroeid zijn met social media als Facebook en Hyves en van jongs af aan, al een internationaal netwerk hebben opgebouwd. Verder is een kenmerk dat jonge mensen in staat te zijn opzoek te gaan naar de overeenkomsten tussen culturen en dat ze veel minder kijken naar de verschillen. Verder zijn jonge ondernemers doordat ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, veel beter geïnformeerd. Door de betere informatie zien ze veel beter en vaker de kansen”.

Nederland vergijst, wat zijn de gevolgen hiervan?
Musa Gocmenoglu: “ Overal waar iBB in Nederland komt benadrukken wij dat de naoorlogse generatie de komende 10 jaar met pensioen zal gaan. Cijfers van CPB zijn dan ook dat tussen 2010 en 2020 ongeveer één miljoen mensen met pensioen zullen gaan. Dit heeft tot gevolg dat er niet genoeg autochtone Nederlanders zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. iBB is daarom nu al bezig een heel netwerk op te bouwen van IT-professionals in Europa die straks ingezet kunnen worden op de Nederlandse arbeidsmarkt” .

Trends op IT gebied de komende 10 jaar
Om het interview informatief te kunnen afsluiten, zijn we geïnteresseerd in de visie van Musa Gocmenoglu op IT gebied de komende 10 jaar. Volgens Musa Gocmenoglu zijn het volgende decennium o.a. volgende trends aan de orde:
• Internet zal een nog steeds grotere impact krijgen op de samenleving, de grenzen TV en internet vervagen steeds meer
• Vervanging papier door digitale apparaten zoals Ipad. Krant zal gaan verdwijnen
• Software en programma’s zullen steeds meer toegesneden zijn op de wensen van het individu
• Verder toepassing van techniek in apparaten en machines. Auto’s die bijvoorbeeld zelf inparkeren

Op zijn weblog schrijft Musa als trend watcher regelmatig interessante artikelen, kijk op: http://www.musagocmenoglu.com

Voor meer informatie over de handelsmissie kijk op: http://www.i-bb.org

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht