Industry Wire

Geplaatst door Rijksoverheid

Voorstel voor aanpak verslechterende kwaliteit Nederlandse postbezorging

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voorstellen gedaan om op korte en lange termijn de verder verslechterende kwaliteit van de Nederlandse postbezorging aan te pakken. PostNL, dat als privaat bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, haalt al langere tijd de wettelijke kwaliteitsnormen niet.

Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de huidige situatie niet langer acceptabel is. Binnen afzienbare tijd moeten er afwegingen plaatsvinden over verdergaande ingrepen. Die vallen uiteen in mogelijke overbruggingsmaatregelen op korte termijn gevolgd door voorstellen voor de langere termijn op basis van onderzoek.

Mogelijke overbruggingsmaatregel: bezorgtijd post van 24 naar 48 uur

De huidige problematiek mag niet te lang duren. Dit is in niemands belang. Daarom zijn dus mogelijk overbruggingsmaatregelen nodig. Uit eerder onderzoek van het ministerie van EZK onder Nederlandse consumenten en bedrijven blijkt al dat zij bezorgzekerheid inmiddels belangrijker vinden dan postbezorging de volgende dag. Daarom is een mogelijke overbruggingsmaatregel om per 2025 de bezorgtijd van 24 naar 48 uur te verlengen. De postbezorging blijft 5 dagen in de week: van dinsdag tot en met zaterdag.

Dit betekent dan bijvoorbeeld: een brief die op woensdag in een brievenbus gaat, moet volgens dit voorstel dan binnen 2 dagen zijn bezorgd bij de ontvanger (dus op donderdag of uiterlijk vrijdag). Voor medische post en rouwpost blijft gelden dat dit uiterlijk binnen 24 uur is, 6 dagen per week (maandag tot en met zaterdag).

Uitgebreid onderzoek als basis voor visie en maatregelen lange termijn

Het is van belang om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de Nederlandse postbezorging te garanderen en te voorkomen dat de Rijksoverheid hiervoor subsidie moet gaan geven aan PostNL.

Op verzoek van het ministerie van EZK gaat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) lange termijn onderzoek doen om te kunnen komen tot een toekomstvisie op de postdienstverlening. Zo onderzoekt de ACM marktontwikkelingen, maar ook de kosten en reikwijdte van de Universele Postdienst (UPD), het wettelijke basispakket voor postbezorging. Dit onderzoek is begin 2025 klaar en kijkt ook onafhankelijk naar de manier of PostNL zelf zich (financieel) voldoende inspant voor de bezorging. Op basis van dit onderzoek zullen keuzes worden gemaakt over lange termijn maatregelen. Dit vergt tijd.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Op korte termijn gaat de postmarkt nog niet op in een bredere bezorgmarkt of samen met pakketten. Tegelijkertijd passen de huidige Postwet en andere regelgeving niet meer bij de actuele ontwikkelingen. We zien dat die huidige situatie om verdergaande maatregelen vraagt. Om geen kostbare tijd te verliezen, zet ik dit alvast in gang, zodat het volgende kabinet hiermee aan de slag kan. Mogelijke ingrepen op de postmarkt zijn er niet om het bedrijfsbelang van PostNL te dienen. Deze moeten er voor gaan zorgen dat consumenten en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van een betaalbare, tijdige en betrouwbare postbezorging.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht