Industry Wire

Geplaatst door Way2Web Software

Way2Web softwarepartner van SURF voor Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek

Way2Web is door SURF geselecteerd als softwarepartner voor de ontwikkeling van het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek namens de hogescholen. De eerste versie van het platform wordt medio 2021 verwacht.

Het platform is erop gericht om de resultaten van praktijkgericht onderzoek van hogescholen in Nederland vindbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek zoals onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, journalistiek en iedereen die interesse heeft. Voor praktijkgericht onderzoek was het tot nu nog lastig om alle resultaten bij elkaar te brengen en zichtbaar te maken en het platform wil dat veranderen.

Op het nationale platform vindt men niet alleen artikelen maar bijvoorbeeld ook prototypes, protocollen, modellen en lesmateriaal. Het vindbaar, toegankelijk en deelbaar maken van deze informatie is van grote maatschappelijke waarde en draagt bij aan de ambities van ‘open science’ van hogescholen.

Hoe het eindresultaat er straks uitziet is vooraf niet exact omschreven. Tijdens de ontwikkeling wordt de tool namelijk continu getest door stakeholders en waar nodig bijgesteld en aangepast. Stakeholders zijn onder andere onderzoekers, lectoren, professionals uit het bedrijfsleven, journalisten en andere eindgebruikers.

SURF, de ICT-coöperatie van meer dan 100 Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, koos voor Way2Web Software als partner om dit ontwikkelproces technisch te begeleiden en mee te denken over slimme oplossingsrichtingen. De begeleiding van de sessies met stakeholders en het design van het platform worden verzorgd door UX-designbureau Daily Creations.

Over Way2Web
Way2Web Software uit Utrecht ontwikkelt innovatieve applicaties voor klanten die een beslissende stap voorwaarts willen zetten door volop gebruik te maken van de kansen die digitalisering biedt. Wij noemen dat: next level software. Bij Way2Web werken 34 specialisten in 5 ontwikkelteams. Het bedrijf is als een van de weinige uit haar branche ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Over SURF
Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek. Voor het ontwikkelen van het Nationaal Platform Praktijkgericht werkt SURF in opdracht van 12 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA en HKI.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht