Industry Wire

Geplaatst door Event Company

Wetenschappelijk Instituut 50PLUS organiseert online symposium: OLD LIVES MATTER

Op vrijdag 12 maart organiseert Wetenschappelijk Instituut 50PLUS van 14:00 uur tot 16:00 uur een online symposium met de naam OLD LIVES MATTER. Onder leiding van dagvoorzitter Catherine Keyl zal een paneldiscussie worden gevoerd met deskundigen en prominente leden van 50PLUS.

Mensen in Nederland worden ouder en zijn steeds langer actief. Sinds 2019 is meer dan de helft van de bevolking van Nederland ouder dan 50. De 50plussers hebben een significante impact op het maatschappelijk leven. Vaak in leidinggevende functies, met een schat aan ervaring, soms ook overbodig en afgedankt. Na een werkzaam leven doen velen vrijwilligerswerk of zijn actief als oppas of mantelzorger. Maar een ding is duidelijk. Als groep zijn de ouderen niet goed in het opkomen voor hun eigen belangen. Dat blijkt uit het aantasten van de opgebouwde pensioenrechten, leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en zelfs bij selectie voor een plaats op de Intensive Care.

In het symposium OLD LIVES MATTER wil de organisatie het belang van ouderen voor de samenleving benadrukken. Het symposium neemt de vorm aan van een paneldiscussie, met deskundigen op het gebied van inkomenspolitiek, gezondheidszorg, wonen en leeftijdsdiscriminatie ervaringsdeskundigen. Onder leiding van Catherine Keyl geven de inleiders elk een korte pitch om hun positie toe te lichten. Deelnemers in het land kunnen vooraf en tijdens de livestream discussie vragen indienen.

Panel:

Catherine Keyl, voorzitter

Prof. dr. Jan Latten, deskundige demografie;

Peter Prak, deskundige ouderenhuisvesting;

Em. Prof. dr. J.H. Kingma, medisch deskundige

Jan Nagel, oprichter en voorzitter van 50PLUS;

Raymond Brood, No 2 kandidatenlijst 50PLUS;

Jaap Haasnoot, No 6 kandidatenlijst 50PLUS;

Aanmelden voor deelname aan dit online symposium kan op de website van het wetenschappelijk instituut: www.50pluswetenschappelij… of per email naar: symposium@50pluswetenschappelijkinstituut.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht