Industry Wire

Geplaatst door Huisartsenkring Amsterdam (HKA)

Whitebox slaagt in pilotfase: Huisartsenposten Amsterdam gaat gebruik systeem faciliteren

Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) en Huisartsenposten Amsterdam (HpA) zijn blij dat de pilot met de Whitebox – een nieuw systeem voor artsen om medische gegevens veilig uit te wisselen – met goed resultaat is afgerond. Voor Huisartsenposten Amsterdam (HpA) is dit reden om het gebruik van de Whitebox te faciliteren. Het komt de zorgverlening ten goede als voor kwetsbare patiënten belangrijke medische gegevens van de eigen huisarts beschikbaar zijn op de huisartsenpost. Volgende stap is een koppeling met alle Huisarts Informatie Systemen, zodat Whitebox huisarts-breed in gebruik kan worden genomen.

De afgelopen jaren heeft de HKA met steun van HpA intensief samengewerkt met Whitebox Systems om een goed werkend alternatief voor het Landelijke Schakelpunt (LSP) ontwikkelen. Dit alternatief is gewenst omdat een groep huisartsen en patiënten het belangrijk vindt om de controle over privacy en beroepsgeheim in eigen hand te hebben. De Whitebox zorgt hiervoor. Hierdoor is de Whitebox complementair aan het LSP.

Uniek aan Whitebox is de optie voor een minimale Professionele Samenvatting (PS), waarin alleen de noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Artsen werken hier graag aan mee en patiënten reageren er positief op. De nieuwe samenvatting is belangrijk voor de privacybescherming van de patiënt. Onderzoek van de Vrije Universiteit onderschrijft dit en concludeert dat de minimale PS voldoende informatie bevat voor de waarnemend huisarts. Daarnaast heeft de Whitebox voordelen zoals een visite-app en patiëntinzage van de P S.

Het is belangrijk dat de leveranciers van Huisarts Informatie Systemen (HISsen) de Whitebox nu oppakken en een koppeling met het systeem gaan realiseren. Want ondanks dat uit onderzoek blijkt dat er behoefte aan het systeem is, hebben de systemen van veel huisartsen nog geen koppeling met de Whitebox. TetraHIS en MicroHIS zijn voorlopers. Whitebox Systems verwacht dat koppelingen met andere HISsen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.  Inmiddels is ook buiten de Amsterdamse regio interesse in het systeem getoond.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht