Industry Wire

Geplaatst door De Zorgkeuze

De Zorgkeuze lanceert platform voor juiste zorgmatch

30 procent van de mensen die wachten op zorg, staat op een foute wachtlijst en wacht dus voor niks. Dat blijkt uit onderzoek naar 43 Nederlandse zorginstellingen, uitgevoerd door Ginger Fernandes, die van het kastje naar de muur werd gestuurd rond de zorg voor haar kinderen. Zij begint daarom het platform ‘De Zorgkeuze’, voor het vinden van de juiste zorgmatch.

Van die 30 procent onterecht wachtenden krijgt 10 procent bij de intake te horen dat er een mismatch is en 20 procent van de cliënten ontdekt later dat de zorgaanbieder hen niet kan helpen met hun zorgvraag. De eigen ervaring en de onderzoeksuitkomsten hebben Ginger Fernandes aangezet binnenkort het platform Zorgkeuze te lanceren, waarmee zij de zoektocht naar het vinden van de juiste zorgmatch wil verhelderen en versnellen.

Ginger Fernandes is onderneemster uit Roosendaal met twee kinderen met ieder een eigen zorgvraag. Tijdens de zoektocht naar hulp voor haar kinderen kreeg zij te maken met eindeloze wachtlijsten bij zorgaanbieders, waarvan achteraf keer op keer bleek dat de aangeboden zorgopties voor haar kinderen niet altijd de beste waren. Het werd een lange, slopende weg naar passende zorg. Haar dochter kwam door onvoldoende erkenning van haar problematiek en het niet op orde zijn van het leerlingen volgsysteem en -dossier zelfs een volledig schooljaar thuis te zitten. Ook was het een continu gevecht om ervoor te zorgen dat zij en haar man niet als overbezorgde ouders werden afgewimpeld en haar kinderen werden gezien en gehoord.

Onderzoek naar ervaring zorg

Uit het onderzoek bleek ook dat de uren om erachter te komen of mensen op de wachtlijst wel passen, niet worden vergoed. Dit geeft zorginstellingen geen financiële prikkel om de wachtlijst te verkleinen en niet passende wachtenden door te verwijzen naar een aanbieder die beter aansluit. 63 procent van de zorgverleners had meer dan 60 (onbetaalde) minuten nodig voor intake en administratie. Het is dus zaak om te voorkomen dat er cliënten worden ingeschreven die uiteindelijk niet bij de zorgverlener komen.

Andere uitkomsten:

  • Gemiddeld heeft 21 procent een wachtlijst met meer dan 10 hulpvragers. 79 procent heeft minder dan 10 hulpvragers in de wacht staan. Voor beide partijen is het belangrijk te weten of de wachtlijst de juiste is.
  • 17 procent van de mensen wordt na intake alsnog doorverwezen naar collega’s. Hierdoor moet de zorgvrager opnieuw op zoek naar de juiste zorg en de zorgverlener krijgt te maken met extra kosten, aangezien de intake en administratie al is verricht.
  • Bij 21 procent van de cliënten die met een behandeling starten, blijkt de werkwijze toch niet aan te sluiten en is alsnog doorverwijzing nodig.
  • Als iemand niet past bij de zorginstelling, blijkt 10 procent de klant te weigeren en niet door te sturen naar een meer passende aanbieder.

Verandering naar passende zorg

Ginger Fernandes is niet verbaasd over maar ook niet blij met de uitkomsten van het onderzoek: “Ik vind het pijnlijk om alle verhalen te horen en te lezen. Ik kan me er boos over maken dat binnen het zorgstelsel in Nederland zo wordt omgegaan met kwetsbare mensen en hun naasten. Dat er door de zorgaanbieders, gemeenten en overheid besluiten worden genomen die meer te maken hebben met geld dan met erkenning van de cliënt en zijn/haar problematiek.”

Met het onderzoek hoopt de onderneemster de ogen van betrokken instanties te openen om een verandering in te zetten waarbij er meer wordt gekeken naar de persoon achter de hulpvraag. Om hieraan bij te dragen, lanceert Ginger Fernandes binnenkort het platform ‘De Zorgkeuze’.

Over ‘De Zorgkeuze’

‘De Zorgkeuze’ biedt mensen hulp bij het vinden van de juiste zorg en het verkorten van de tijd om die te vinden. Zorgprofessionals krijgen op het platform de ruimte om de zorgvrager te voorzien van de informatie die hij/zij graag wil weten voordat er een intensief traject wordt gestart. Geen promotie maar echte informatie over zorg, kosten, wet- en regelgeving en de werkwijze waarmee een zorgvrager een keuze kan maken en op de juiste plek terechtkomt. Daarbij moet er ook een klik zijn tussen zorgvrager en verlener om een behandeling te laten slagen. En het is belangrijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en professionals elkaar goed weten te vinden als onderlinge hulp, specifieke expertise of doorverwijzing nodig is. ‘De Zorgkeuze’ wil met deze cruciale informatie een verhelderende bijdrage leveren aan passende zorginzet.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht