-

Gaan we volgend jaar massaal online gokken?

In Nederland zijn online kansspelen momenteel verboden. Op grond van de huidige Wet op de kansspelen (hierna: Wok) is het namelijk niet mogelijk om een vergunning te verlenen dan wel te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Maar daar komt verandering in. Waarschijnlijk vanaf 2020 is online gokken toegestaan en mogen aanbieders van online kansspelen dus hun diensten aanbieden op de Nederlandse markt.

Hierbij kijken we waarom online gokken wordt gereguleerd, wanneer sprake is van een online kansspel, wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een vergunning om online kansspelen aan te bieden, hoe het zit met de kansspelbelasting en aan welke regels online aanbieders zich moeten houden. Ook wordt stilgestaan bij het toezicht op en de handhaving tegenover vergunninghouders.

Waarom willen we in Nederland regels om online te kunnen gokken?

Op grond van de Wok is het in Nederland verboden om kansspelen aan te bieden wanneer daarvoor geen vergunning is verleend. De Wok voorziet niet in een vergunningsmogelijkheid voor het organiseren van kansspelen op afstand. Daarom waren Nederlandse spelers ‘genoodzaakt’ om mee te doen aan online kansspelen die werden aangeboden door buitenlandse aanbieders. Uit onderzoek blijkt dat bijna twee miljoen Nederlanders deelnemen aan illegale online kansspelen. Van online pokeren tot online sportweddenschappen. De bedrijven die online kansspelen aanbieden zijn voornamelijk in Zuid-Europese landen en op overzeese eilanden gevestigd. Nederland had daarom geen grip op het illegale aanbod van gokwebsites.

Wat is een online kansspel?

Onder een online kansspel, in de Wok ‘kansspel op afstand’ genoemd, verstaan we het deelnemen aan een kansspel die op afstand via elektronische communicatiemiddelen wordt aangeboden en waarbij er geen fysiek contact is tussen de speler en (het personeel van) de organisator van het kansspel. In de volksmond spreken we ook wel van online gokken. Denk aan het spel roulette, waarbij je als deelnemer geen invloed hebt op de uitkomst van het spel.

Aanvragen van een vergunning

Bedrijven mogen in Nederland een online kansspel aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben. Een vergunning kan worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit. De geldigheidsduur van een vergunning is in principe 5 jaar. Om een vergunning te verkrijgen moet een online kansspelaanbieder aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Een aanvrager moet gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Als dat niet het geval is, dan moet de aanvrager een vestiging openen in de EU of de EER;
  • De aanbieder moet een vertegenwoordiger hebben die deskundig is op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie;
  • Aanvragers zullen worden getoetst op betrouwbaarheid. In de praktijk komt het erop neer dat aanvragers informatie over de bedrijfs- en financieringsstructuur moeten voorleggen aan de Kansspelautoriteit. Daarnaast onderzoekt de Kansspelautoriteit welke (rechts)personen betrokken zijn bij de aanvrager. En ook wordt gekeken naar eventuele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke antecedenten;
  • Een bedrijf zal naar verwachting 40.000 euro moeten betalen voor een vergunningsaanvraag.

Bovenstaande vergunningsvoorwaarden kunnen nog worden aangepast. Reden hiervoor is dat de Minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid), een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling gaat opstellen, en daarin kunnen aanvullende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen. 

Kansspelbelasting

Bij het winnen van geldprijzen komt de Belastingdienst om de hoek kijken. In de Wet op de kansspelbelasting is vastgelegd of de deelnemer dan wel de kansspelaanbieder belasting moet afdragen. Voor online kansspelen geldt straks dat de aanbieders een percentage over het gewonnen brutobedrag moeten afdragen aan de Belastingdienst. Momenteel is het percentage 29%, maar dit kan veranderen.

Welke regels gelden er voor online kansspelaanbieders?

De online kansspelregelgeving heeft diverse doelen. Dit betreft onder andere het voorkomen van kansspelverslaving en het beschermen van de consument. Deze doelen hebben tot gevolg dat aanbieders van online kansspelen zich moeten houden aan verschillende regels.

Voorkomen van kansspelverslaving

Op aanbieders van online kansspelen rust een uitgebreide zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Op meerdere manieren dienen online aanbieders ervoor te zorgen dat spelers niet gokverslaafd worden:

Informatieplicht: De aanbieder moet spelers informeren over de risico’s van deelname aan kansspelen op afstand, de wijze van verantwoord spelen en eventuele zorg. Deze informatie moet duidelijk zijn omschreven en op een makkelijk vindbare plek op de website staan. 

Speelgedrag: Voordat een speler kan deelnemen aan een online kansspel, moet een speler een spelersprofiel invullen. Aanbieders moeten een formulier ontwerpen waarin de speler kan aangeven hoe vaak en hoe lang hij wil gokken, en wat de maximale storting en het tegoed op de spelersrekening mag zijn. Heeft een speler geen spelersprofiel ingevuld, dan mag een aanbieder die speler geen toegang geven tot het online kansspel.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen: Online kansspelaanbieders moeten zijn aangesloten bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hierin worden spelers geregistreerd die tijdelijk (minstens zes maanden) niet mogen deelnemen aan een online kansspel.

Verslavingsfonds: Aanbieders zijn verplicht om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan het verslavingsfonds. Vanuit dit fonds worden spelers geholpen die gokverslaafd dreigen te worden of zelfs al gokverslaafd zijn. Het percentage, dat over het bruto spelresultaat moet worden afgedragen, wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Consumentenbescherming

Een ander uitgangspunt van de nieuwe regels is dat aanbieders consumenten moeten beschermen tegen hun eigen speelgedrag. Aanbieders moeten op de volgende zaken letten:

Voorkomen deelname minderjarigen: Minderjarigen mogen niet online gokken. Om te voorkomen dat minderjarigen zich voordoen als meerderjarigen worden eisen gesteld aan de identificatie van de speler. Denk aan het overleggen van een kopie van het identiteitsbewijs en een verificatiebetaling vanaf de betaalrekening van de speler. Of deze verificatiewijze waterdicht is valt te betwijfelen.

Spelerstegoed: De consument moet erop kunnen vertrouwen dat hij altijd bij zijn geld kan dat op de speelrekening staat. Daarom moeten aanbieders alle spelerstegoeden afscheiden van het eigen vermogen. Hiervoor kan een stichting derdengelden worden opgericht.

Reclame- en wervingsactiviteiten: Reclameactiviteiten mogen niet aanzetten tot deelname aan een online kansspel. Wanneer een speler net geld heeft verloren, mag bijvoorbeeld niet in een reclame-uiting naar voren komen dat een speler een bonus ontvangt wanneer er verder wordt gespeeld.

Toezicht en handhaving

In de gewijzigde Wok zijn enkele bevoegdheden voor de toezichthouder, Kansspelautoriteit, opgenomen. Zo mag de Kansspelautoriteit anoniem deelnemen aan een online kansspel, met als doel de identiteit van illegale kansspelaanbieders te achterhalen. Daarnaast mag de Kansspelautoriteit partijen die online gokken bevorderen, aanspreken om daarmee te stoppen. En een ander punt is dat in de gewijzigde Wok een wettelijke basis is voor internationale samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouder en buitenlandse toezichthouders.

Vanaf volgend jaar massaal gokken, of toch niet?

Veel aanbieders hebben uitgekeken naar het moment om legaal online kansspelen aan te bieden. Naar verwachting zullen bedrijven massaal een vergunning aanvragen. Er is veel aandacht besteed aan het voorkomen van kansspelverslaving. Het is nu afwachten of wij in Nederland op een verantwoorde manier online kunnen gokken. In ieder geval zal de overheid hier ook flink aan verdienen. Of zal over een paar jaar het online gokken worden ontmoedigd, net zoals dat is gebeurd met het roken? Wordt er dan een rechtszaak gestart tegen de gokindustrie? De tijd zal het leren.   

Deel dit bericht

1 Reactie

Jack

super goed inhoudelijk stuk waarin alle aspecten duidelijk zijn omschreven. Mijn persoonlijke verwachting komt redelijk overeen, maar ik ben vooral nieuwsgierig hoe er zal worden omgegaan met de casino’s die vroegtijdig de deuren volledig hebben gesloten (https://www.onetime.nl/forum/topic/2103-online-casinos-in-nederland-die-stoppen/), maar ook de casino’s die nog steeds Nederlandse spelers accepteren. Die laatste groep is steeds kleiner, hoewel spelen nog voor veel Nederlanders die reeds een account hadden mogelijk blijft. Spannende tijden in de gokwereld.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond