-

Case: meer inzicht in duurzaamheid met een eigen milieuscore

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en veranderende regelgeving zorgen ervoor dat bedrijven actief met dat onderwerp bezig zijn. Zelf een milieuscore ontwikkelen die zowel klanten als je eigen toeleveranciers helpt om verantwoorde keuzes te maken kan daarbij helpen.

Al jaren wordt er in de Europese Unie gewerkt aan wetgeving om verder te verduurzamen en de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. In de Green Deal is onder meer als doel gesteld om in 2030 netto 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten.

Verplicht milieu-impact rapporteren

Om Europese bedrijven te stimuleren milieuvriendelijker te worden, nam de Europese Unie in november 2022 het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Dit is een nieuwe Europese richtlijn die vanaf 2024 grote bedrijven verplicht om in detail te rapporteren over de impact van hun activiteiten op het klimaat en de leefomgeving. Bedrijven moeten niet alleen hun eigen impact omschrijven, maar ook die van hun toeleveranciers.

De CSRD maakt onder meer duidelijk hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot en hoe goot het risico is op kinderarbeid in hun toeleveringsketen. De richtlijn geldt voor bedrijven die aan minimaal twee van deze drie criteria voldoen:

  • Ten minste 250 medewerkers.
  • Een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro.
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans.

Voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven komt naar verwachting een lichtere versie van de CSRD-richtlijn. Ook zij dienen dus op termijn stappen te zetten om meer inzicht te geven in hun milieu-impact. Bedrijven die niet voldoen aan de Europese richtlijn en daarmee bewust het milieu in gevaar brengen door onvoldoende maatregelen te nemen om te verduurzamen, lopen het risico op claims.

Keten verduurzamen

In plaats van dit als een last te zien kun je er ook voor kiezen de CSRD te verwelkomen, omdat dit soort richtlijnen de gehele keten helpt om verder te verduurzamen. Je kunt dan samen met je toeleveranciers optrekken om hier een significante bijdrage aan te leveren. Dat begint bij de verpakking, want dat is het eerste wat je klanten zien als ze een product hebben besteld. Dit zijn bijvoorbeeld de dingen die bij ons al in praktijk worden gebracht:

  • Dozen zo goed mogelijk afstemmen op de grootte van de producten.
  • Waar mogelijk hergebruiken we de verpakking,
  • Om de dozen op te vullen gerecyclede papiersnippers gebruiken in plaats van bubbeltjesplastic.
  • Plastic tape vervangen door een papieren variant.

Ook verduurzamen we ons productaanbod. Inmiddels hebben we in Nederland ruim 26.000 producten die voldoen aan de ecologische voorwaarden en neemt dat aantal de komende periode verder toe.

Milieu-impact monitoren

Omdat steeds meer bedrijven willen verduurzamen, kregen we steeds vaker de vraag wat het voor hen zou betekenen als ze zouden overstappen naar Manutan. Uit klantgesprekken kwam daarbij vaak naar voren dat partijen vooral worstelen met het inzichtelijk maken van hun milieu-impact. Dat dit onderwerp inderdaad leeft binnen de markt blijkt ook uit een rapport van consultancybureau Simon Kutcher. Uit diens onderzoek onder 1.400 B2B-professionals komt onder meer naar voren dat het effectief monitoren van duurzaamheid een uitdaging is.

Om de duurzaamheidsimpact voor deze organisaties beter te kwantificeren en hen te helpen bij het maken van keuzes op het gebied van duurzaamheid, hebben we de Product Environmental Impact Score, oftewel PEIS, ontwikkeld. Met deze milieuscore willen we zowel consumenten als toeleveranciers milieubewuster maken.

Wat is de PEIS?

De PEIS meet de impact van producten op het milieu. Met deze score maken we de milieu- en duurzaamheidsimpact inzichtelijk door de volledige levenscyclus van een product te analyseren, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur. De PEIS is gebaseerd op de Product Environmental Footprint (PEF), een methodologie die is ontwikkeld door de Europese Commissie en daarmee een officieel referentiekader is. De PEF neemt twaalf tot zestien milieu-indicatoren in beschouwing.

Wat de PEIS doet is op basis van de PEF een milieulabel genereren voor producten op een schaal van A tot E, zoals die ook al voorkomt in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de Nutri-score of het energielabel. Dankzij de PEIS wordt het voor onze klanten eenvoudiger om producten op basis van duurzaamheid met elkaar te vergelijken. Het milieulabel zorgt zo voor meer transparantie.

We denken dat bij de PEIS het mes aan twee kanten snijdt. De score helpt niet alleen onze klanten om een milieubewuste keuze te maken – door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken dat bepaalde producten wellicht duurder zijn maar een veel betere duurzaamheidsscore hebben – maar zorgt er ook voor dat onze toeleveranciers zich bewust worden van en inzicht krijgen in hun eigen impact op het milieu en daarnaar kunnen handelen. Anderzijds stimuleert het onze leveranciers om betere en duurzamere producten te maken. Het is dus juist geen greenwashing maar échte milieu-impact inzichtelijk maken.

Groene industriestandaard

De komende periode gaan we de PEIS geleidelijk uitrollen naar al onze productcategorieën en toeleveranciers daar actief bij betrekken. Om de privacy van de toeleveranciers te waarborgen, werken we voor het verzamelen van de data samen met een derde partij. Deze stappen zet toeleveranciers ook aan het denken hoe ze al deze data voor zichzelf inzichtelijk kunnen maken, wat kan helpen om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Verder organiseren we de komende periode feedbacksessies met onze klanten, om zo meer inzicht te krijgen in hoeverre de milieulabels waarde toevoegen en invloed hebben op het aankoopproces. Uiteindelijk willen we de PEIS gaan gebruiken als een vendor management tool. Stel dat een toeleverancier te veel D-scores heeft, dan gaan we met hen in gesprek over hoe we dit mogelijk samen kunnen verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens het productieproces meer groene energie te gebruiken of de productie naar Europa te halen. Als het niet haalbaar blijkt te zijn om de score te verbeteren, zullen we wellicht afscheid nemen van de leverancier.

Op lange termijn hopen we dat ook andere partijen met een dergelijke score gaan werken en dat we samen kunnen optrekken om een industriestandaard te creëren. Op deze manier maken we niet alleen als gehele sector de milieu-impact van producten inzichtelijk en zijn deze eenvoudig met elkaar te vergelijken, maar zorgen we er ook voor dat de gehele keten verder verduurzaamt en voldoet aan de Europese richtlijnen.

Over de auteur: Nisrene Haddad is CSR & Sustainability Director bij Manutan.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond