Bestel hier

Bestel hier
0
3.3k
Channel: Analytics

Emerce Research: Marketingtechnologie binnen Nederlandse organisaties 2018

Emerce heeft in december 2017 in samenwerking met VODW een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van en de investering in marketingtechnologie oplossingen in Nederland. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste respondenten vinden dat hun organisatie achterblijft wat betreft snelheid van reageren op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Algemene informatie over dit onderzoek

Emerce heeft in december 2017 in samenwerking met VODW een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de investering in marketing technologie oplossingen in Nederland. Emerce Research biedt met dit eerste grote onderzoek de markt meer grip op de veelheid aan keuzes. Welke tooling wordt waarvoor gebruikt, met welke budgetten en welke marketingtechnologieën worden nog weinig gebruikt?

Van aparte oplossingen voor CRM, e-mail en analytics naar marketing automation suites

De grootste en voor Nederlandse ondernemingen belangrijkste marketingtechnologietrend van de afgelopen twee jaar is de beweging van aparte oplossingen voor CRM, e-mail en analytics naar marketing automation suites. Dit is zichtbaar bij alle bedrijfsgroottes, variërend van het mkb tot multinationals. Deze trend speelt zich af terwijl een groot deel van de organisaties in diezelfde periode nog druk bezig is individuele oplossingen op het gebied van e-mailmarketing, conversieoptimalisatie en zoekmachinemarketing te selecteren.

De aandacht verschuift naar datagedreven marketingoplossingen

Investeringen waren voorheen voornamelijk gericht op oplossingen in de categorie Content en Experience. Dit jaar verschuift de aandacht echter naar datagedreven marketingoplossingen. Customer Data Management-platformen en andere oplossingen die data beter ontsluiten, hebben zeker bij grotere organisaties prioriteit als het gaat om nieuwe investeringen.

Bijna de helft van de respondenten signaleert dat hun martech stack bestaat uit een losse set van onafhankelijk van elkaar gekozen oplossingen. Men geeft aan behoefte te hebben aan en de noodzaak in te zien van een echte strategie voor de martech stack. Anders is men bang dat het een losse set van oplossingen blijft zonder dat er sprake is van enige coördinatie of integratie.

Opbouw van het onderzoeksrapport

Emerce heeft in december 2017 in samenwerking met VODW een onderzoek uitgevoerd onder 721 respondenten naar het gebruik en de investering in marketing technologie oplossingen in Nederland. In iedere marketing technologie categorie zijn voor dit onderzoek de belangrijkste subcategorieën opgenomen die door Nederlandse online en digital marketeers worden gebruikt.

Per subcategorie is vervolgens een selectie gemaakt van Nederlandse en buitenlandse aanbieders van die technologieoplossingen en zijn in totaal ongeveer 250 technologieleveranciers met naam opgenomen in het onderzoek:

 1. Advertising en Promotion, waaronder display en programmatic marketing, PR, social media marketing,
  zoekmachinemarketing, videomarketing.
 2. E-Commerce en Sales, waaronder e-commerce platformtechnologie, affiliate marketing software.
 3. Content en Experience, waaronder content management systemen (CMS), inbound content marketingplatformen, e-mailmarketing, Marketing Automation, DAM en MRM, Conversion Rate Optimization en Personalization.
 4. Data en Analytics, waaronder customer data platforms, DMP’s, predictive analytics, tag management solutions, dashboard, mobile en web analytics.
 5. Management, waaronder agile en scrum software, product roadmap software, team collaboratiesoftware.
 6. Relationship en social, waaronder CRM-systemen, call en e-mail management software, community
  management, influencer marketing, feedback en chatoplossingen.

Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen is niet alleen gevraagd naar de huidige staat, maar ook naar de mening van de respondenten over de inzet van marketingtechnologie binnen hun ondernemingen en plannen voor 2018.

Inzichten voor gebruikers en beleidsmakers bij Nederlandse organisaties
 • Hoe verhoudt onze martech stack zich ten opzichte van technologiekeuzes bij andere organisaties?
 • Hoeveel investeren andere organisaties in marketingtechnologie?
 • Wat is de shortlist van favoriete tools in een specifieke marketingtechnologie?
 • Wat zijn nieuwe gebieden waar onze concurrentie dit jaar in investeert?
 • Benchmarkmogelijkheid van de eigen martech stack ten opzichte van andere Nederlandse organisaties.
Agencies die adviseren over en gebruikmaken van marketingtechnologie-oplossingen
 • Welke tools worden nu het meeste door onze klanten gebruikt binnen ons competentiegebied?
 • Zijn er nieuwe favoriete tools waar anderen in 2018 naar kijken die niet bij ons op het vizier stonden?
 • Zijn er aanpalende marketingtechnologiegebieden waar onze klanten in gaan investeren in 2018 en sluit
 • onze dienstverlening daarop aan?
Leveranciers van marketingtechnologie
 • Wie zijn onze concurrenten bij Nederlandse organisaties gebaseerd op het huidige gebruik?
 • Met welke tools binnen en buiten onze martech categorie concurreren wij in 2018?
 • Zijn Nederlandse organisaties op zoek naar onze categorie aan oplossingen of liggen de prioriteiten elders?
Inhoud
 • Inhoudsopgave
 • Managementsamenvatting
 • Inleiding en voorwoord
 • Onderzoeksopzet en respondenten
 • Belangrijkste thema’s en inzichten
 • Gebruik van marketingtechnologie binnen Nederlandse organisaties
 • Investering in marketing technologie
 • Selectieproces en criteria voor marketing technologie oplossingen
 • Eigenaarschap en budgetverantwoordelijk
 • Huidige en geplande marketing technologie oplossingen in Nederlandse organisaties

Auteurs: Michael Klazema, Chief Marketing Technologist bij EY-VODW & Emerce Research

Bestand: Download in PDF

Prijs: € 395 excl. btw (€ 478,00 incl.)

Je bent klaar om dit rapport te downloaden
Download rapport

Michael Klazema