Beluister podcast

Beluister podcast
0
10,7K

GDPR: Eerlijk is het nieuwe stiekem

Privacywet GDPR wordt op 25 mei van kracht. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil de discussie over verbetering en modernisering echter pas ná deze datum voeren. Opmerkelijk, want de minister heeft zelf meerdere keren aangegeven dat diverse onderdelen van de wet nog voor interpretatie vatbaar zijn en dat organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening moeten houden met strengere verplichtingen en handhaving.

De reclamecampagne “Privacy gaat iedereen iets aan” van de Autoriteit Persoonsgegevens, met als doel het informeren van consumenten en organisaties over deze nieuwe wetgeving, is ook pas recent gestart. Maar is dit niet te laat? En hoe ga je als organisatie om met een topic waar nog zoveel onduidelijkheid over is. Over de impact maar ook over de kansen.

In deze podcast van Emerce & Awin gaat Krijn Schuurman samen met twee experts op het gebied van GDPR op zoek naar antwoorden op deze vragen. Christof Coenders en Harmke Lankhorst bediscussiëren waar bedrijven rekening mee moeten houden en vooral welke kansen de nieuwe wetgeving biedt.

Wat merkt de consument hiervan?

Consumenten blijken steeds privacy-bewuster te worden. Zo willen ze meer controle over hoe hun gegevens gebruikt worden. Dat betekent echter niet dat ze onwelwillend tegenover data-uitwisseling staan. Het is voor hen alleen vaak niet duidelijk hoe ze er zelf van profiteren.

Dus wordt het de uitdaging je klanten ervan te overtuigen dat het ‘afstaan’ van hun gegevens niet alleen jou, maar ook hen iets oplevert. Marketing draait om het creëren van toegevoegde waarde voor klanten, dus het is slim om ook qua gegevensverwerking op hun behoeftes in te spelen. Soms kan dat betekenen dat je een stap verder moet gaan dan waar de wetgeving je toe verplicht.

Christof Coenders, Euroclix: “Consumentenbelang is het doel van de GDPR, maar ik denk dat het vooral effect gaat hebben op het vertrouwen tussen adverteerders en publishers binnen de affiliate markt.”

Thema’s van deze podcast:

  • Gevolgen en kansen GDPR voor online markt
  • Eerlijk zijn loont in duurzame klant- en partnerrelatie
  • Is de consument GDPR-ready?
  • Kan regelgeving klantvertrouwen herstellen?
Over de sprekers
  • Krijn Schuurman (host) heeft een voorliefde voor innovatie, nieuwe technologie en dito businessmodellen. Vanwege zijn vermogen om complexe zaken begrijpelijk te maken, is hij een frequente gast op de tv en radio waaronder BNR Nieuwsradio.
  • Christof Coenders (expert) is algemeen directeur van Euroclix, met nadruk op Operations en aandachtsgebieden als GDPR. EuroClix is een online spaarprogramma dat consumenten en adverteerders aan elkaar verbindt middels het points loyalty systeem.
  • Harmke Lankhorst (expert) is een opgewekte advocaat die sinds 2013 bij SOLV werkt. Ze adviseert, contracteert en procedeert voor klanten op het gebied van privacy, contracten, auteursrecht, merkenrecht en andere (IE- en IT gerelateerde) zaken. En behandelt daarnaast als commissielid van de Geschillencommissie Webshop klachten en geschillen over webshops.

Emerce en Awin starten een reeks maandelijkse podcasts waarin Krijn Schuurman online professionals aan de tand voelt over urgente onderwerpen én naar hun vergezichten vraagt.

Redactie Emerce