Download

Download
0
8.7k
Channel: AVG

GDPR-compliant met een Customer Data Platform (CDP)

Door een correcte verwerking en opslag van persoonsgegevens zet je een grote stap richting GDPR-compliancy. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op hoe de inzet van een Customer Data Platform (CDP) kan bijdragen aan GDPR compliancy. Hiervoor worden drie opties uiteengezet:

  1. Geen actie ondernemen en het risico lopen op een hoge boete.
  2. Het uitvoeren van een assessment, hiermee bepaal je de huidige situatie qua GDPR-compliancy en de vervolgstappen.
  3. Het implementeren van een Customer Data Platform (CDP) die je bedrijf helpt om te voldoen aan de GDPR-richtlijnen.
Niets doen is geen optie

Als bedrijf kan je het jezelf niet veroorloven om niet GDPR-compliant te zijn op 25 mei 2018. Het risico op een boete is wellicht het kleinste punt van zorg, want ook reputatieschade en concurrentienadeel kunnen grote gevolgen hebben. Het effect van deze twee risico’s wordt vaak onderschat. Uiteindelijk zullen klanten niet langer zaken willen doen met een bedrijf dat zijn gegevensprivacy niet respecteert.

GDPR-assessment: zelf doen

Een goed alternatief is om een assessment uit te voeren.  Met een assessment breng je in kaart waar je als bedrijf nu staat, wat de vervolgacties zijn en kan je een inschatting maken van de benodigde resources om te voldoen aan de GDPR. In deze whitepaper wordt een opzet gegeven voor de vragen die beantwoord moeten worden in een assessment.

Het implementeren van een Customer Data Platform (CDP)

Het implementeren van een Customer Data Platform (CDP) kan je helpen om controle te krijgen over de operationele processen voor het verwerken van klantgegevens. Op deze manier ben je beter in staat om de de verzamelde klantdata te organiseren, te begrijpen en beter te anticiperen op een verzoek of klacht in het kader van de GDPR.

Een CDP is in staat om klantdata uit verschillende databronnen, systemen en kanalen te centraliseren. Door de inzet van een CDP zet je een grote stap naar GDPR compliancy en correcte verwerking van persoonsgegevens. Een goed voorbeeld van een Customer Data Platform is NGDATA’s Lily.

Luc Burgelman