Deel dit artikel
-

ABN AMRO veroordeeld voor verspreiden nieuwsbrief

Het intern verspreiden van een elektronische nieuwsbrief is ABN AMRO duur komen te staan. De bank is door de rechtbank veroordeeld tot een volledige schadevergoeding.

Het gebeurt waarschijnlijk op grote schaal: het illegaal intern verspreiden van dure elektronische nieuwsbrieven. Maar weinig uitgeverijen ondernemen echt actie, als ze er al achter komen.

Fortis Bank (nu: ABN AMRO) was al jaren geabonneerd op de nieuwsbrieven Petroleum Intelligence Weekly (PIW) en Nefte Compass (NC) voor haar Commodities Energy afdeling. Beide prijzige nieuwsbrieven – voor ruim 2000 euro per jaar – werden per email als pdf verstuurd naar een medewerkster van de Fortis Bank. In de algemene voorwaarden staat dat de pdf niet verder verspreid mag worden. Dat is vorig jaar toch gebeurd. De pdf werd gelezen door twaalf geadresseerden binnen Fortis.

In de rechtbank heeft de Amerikaanse uitgever nu een lijst geëist van personen binnen Fortis (inclusief e-mailadressen en bedrijfsadressen) die de uitgaven hebben ontvangen en ook wil de uitgever de frequentie weten waarin de uitgaven zonder toestemming zijn verspreid. De uitgever vindt dat Fortis “primair toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen”.

ABN AMRO voerde als verweer dat Fortis de betreffende PIW en NC uitgaven niet openbaar heeft gemaakt, omdat zij slechts zijn doorgestuurd aan een beperkte kring van twaalf personen binnen Fortis. Deze beperkte kring geldt volgens ABN AMRO niet als ‘publiek’ als bedoeld in de auteurswet.

Ook heeft men betoogd dat de handelwijze van Fortis niet afwijkt van het ter inzage leggen van een leesmap met daarin papieren uitgaven. “Dit betoog doet vermoeden dat de verveelvoudiging van de nieuwsbrieven niet beperkt is geweest tot de hiervoor bedoelde twee gevallen,” stelt de rechtbank vast.  “Uitgever EIG heeft daarom voldoende belang bij de door haar verlangde opgave teneinde de volledige omvang van het inbreukmakend handelen en daarmee haar (volledige) schade te kunnen vaststellen”.

ABN moet nu aangeven hoe vaak de uitgaven intern zijn gedistribueerd, op grond waarvan een schadevergoeding wordt vastgesteld. De bank is ook veroordeeld tot de proceskosten.

Volgens Internet jurist Arnoud Engelfriet is de verspreiding van papieren nieuwsbrieven wel toegestaan. “Die zaak is tot aan de hoge raad geweest, maar men oordeelde dat uitgevers daarvan geen hinder ondervinden, dat ligt anders bij elektronische nieuwsbrieven.”

Engelfriet verwijst naar het Knipselkrant-arrest van de Hoge Raad (10 november 1995, NJ 1996, 177). In juli 2011 oordeelde het gerechtshof evenwel dat ook papieren knipselkranten toestemming vereisen, wanneer bij de artikelen uitdrukkelijk het auteursrecht is voorbehouden.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond