Deel dit artikel
-

Advies EPN: ICT moet gezondheidszorg verbeteren

De invoering van ICT in de gezondheidszorg staat op een laag niveau. Dit moet veranderen, want gebruik van ICT kan de zorgsector opener en transparanter maken en een meer efficiënte organisatie opleveren. Dat stelt de Denktank Gezondheidszorg, die is ingesteld door Platform voor de Informatiesamenleving EPN, in een manifest dat vorige week aan minister Borst en de heer Wiegel is aangeboden.

Het manifest is bedoeld om de overheid te adviseren over hoe de problemen in de Nederlandse gezondheidszorg opgelost kunnen worden. De grootste problemen betreffen een stijgende vraag naar medische zorg en een te klein aanbod; er zijn te weinig specialisten en huisartsen per hoofd van de bevolking. De opstellers van het manifest menen dat meer gebruik van ICT in de gezondheidszorg kan bijdragen aan een flexibele vorm van gezondheidszorg: ?de juiste zorg op het juiste moment op de plaats die voor de patiënt het beste is.?

Praktisch stelt de denktank voor om de ?publiek georganiseerde patiëntenzorg? uit te breiden met een ?privaat georganiseerde consumentenzorg?, die op commerciële basis is georganiseerd. De complete gezondheidszorg zou daarnaast veel meer ?marktgericht? moeten opereren, waardoor volgens de leden van de denktank ?de vraag naar onnodige zorg? kan worden ingedamd. Investeringen in ICT zouden noodzakelijk zijn om het zorgaanbod ?kwalitatief en kwantitatief? te verbeteren. In het manifest wordt gesteld dat ICT in de gezondheidszorg het mogelijk zou maken om op korte termijn de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten.

De denktank ziet ook een belangrijke rol voor ICT in de directe zorgverlening. In het manifest worden onder meer tele-monitoring, tele-diagnose en tele-behandeling genoemd, evenals ?een door de patiënt/consument beheerd individueel elektronisch patiëntendossier?. Tevens moet ICT volgens het manifest een integraal onderdeel worden in het onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

De Denktank Gezondheidszorg is door het EPN zelf in het leven geroepen. EPN omschrijft zichzelf als een ?onafhankelijk stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie.? De leden van de denktank zijn afkomstig uit de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het wetenschappelijk onderwijs, maar deelnemen aan de denktank doen zij allen op persoonlijke titel.
Om aan te tonen dat de voorstellen in het manifest werkelijk effect hebben willen de leden van de denktank ?op korte termijn? hun ideeën in een geselecteerde regio in Nederland in praktijk brengen. Waar dit precies zal gebeuren heeft de denktank nog niet besloten.

Deel dit bericht

1 Reactie

Robin Wiersma

Ik ben benieuwd naar de bronnen van het EPN om tot de conclusies te komen die zij presenteren. Te weinig professionals in de gezondheidszorg? Voor een beter onderbouwd stuk verwijs ik graag naar {dit artikel; http://www.kun.nl/nieuws/pdf/hutschemaekers.pdf }.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond