Deel dit artikel
-

‘Afscherming persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister nodig tegen doxing’

Om het publiceren van iemands persoonsgegevens (doxing) tegen te gaan, is het ook nodig dat de overheid zelf stopt met het zonder goede reden makkelijk toegankelijk maken van woonadressen via het Kadaster en het Handelsregister. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het wetsvoorstel dat doxing verbiedt.

Doxing is het verzamelen of openbaar maken van bijvoorbeeld iemands adres of telefoonnummer. Met als doel diegene bang te maken, ernstige overlast te bezorgen of te belemmeren in zijn of haar functie. Een recent voorbeeld is de activist die met een brandende fakkel voor het Haagse appartement van Sigrid Kaag stond.

Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus stelde vorig jaar op verzoek van de Tweede Kamer een wetsvoorstel op waarmee daders van doxing maximaal een jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Doxing is ook een overtreding van de privacywet AVG en ook onder de AVG al strafbaar. En de AP zou die verwerking kunnen verbieden of kunnen laten verwijderen en een boete kunnen opleggen aan de dader(s).

Maar de overheid moet ook de hand in eigen boezem steken en aandacht hebben voor de bronnen van gegevens die voor doxing worden gebruikt.

De huidige wet- en regelgeving leiden ertoe dat in het Handelsregister en het Kadaster te veel gegevens toegankelijk zijn die bruikbaar zijn voor doxing. Die kunnen nu ook worden opgevraagd zonder dat de aanvrager hoeft aan te tonen dat hij een specifiek belang heeft bij het verkrijgen van die gegevens.

In het Handelsregister, beheerd door de Kamer van Koophandel, zijn woonadressen van thuiswerkende zzp’ers op te zoeken. Dat is niet nodig, vindt de AP. De AP adviseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorig jaar om de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers voortaan af te schermen. Maar het ministerie nam dit advies niet over.

In het Kadaster zijn per adres gegevens over de eigenaren van een pand op te vragen. Zoals naam, geboortedatum, of iemand getrouwd is en de prijs die iemand voor het pand betaald heeft. Iedereen kan tegen betaling die gegevens opvragen.

De AP wees de regering er eerder al op dat het mogelijk is om te checken of iemand een goede reden heeft om gegevens uit het Kadaster op te vragen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond