Deel dit artikel
-

Doxing wordt mogelijk strafbaar

Het online delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie aan te kunnen pakken.

Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een hoge vlucht genomen.

Het raakt in toenemende mate hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici. Het gaat niet alleen om bekende mensen, maar ook om burgers, politieagenten en medewerkers van gemeenten die in hun dagelijks werk veel direct contact hebben met publiek.

Er komt een maximale gevangenisstraf te staan van één jaar op het verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep. Journalisten en klokkenluiders, die nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, zijn niet strafbaar als de bekendmaking van gegevens noodzakelijk is in het algemeen belang.

Het wetsvoorstel is er onder meer gekomen na klachten over het anonieme radicaal-rechtse platform Vizier op Links. Dat intimideerde onder meer historica Nadia Bouras en GroenLinks-politicus Huub Bellemakers door stickers te plakken op hun voordeur en gegevens te publiceren over woonadressen. Sinds Grapperhaus een onderzoek aankondigde is zowel het Telegram kanaal als de website inactief geworden.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond