Deel dit artikel
-

AP: centrale database paspoortgegevens groot risico

Het kabinet wil een centrale database maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s. Zo’n database met gegevens van heel veel Nederlanders brengt grote privacyrisico’s mee die het kabinet niet goed meeweegt. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert dan ook de plannen grondig aan te passen of anders in te trekken.

Op dit moment slaat de gemeente waar iemand een paspoort of identiteitskaart aanvraagt zelf de benodigde persoonsgegevens op. In een eigen decentrale database. Het kabinet wil nu met een wijziging van de Paspoortwet overgaan naar één centrale opslag. Vingerafdrukken zouden in die database worden opgeslagen totdat het identiteitsbewijs is uitgegeven, pasfoto’s en handtekeningen worden langdurig opgeslagen.

De overheid veroorzaakt daarmee volgens de AP een groot risico voor burgers, constateert de AP. Hoewel een centraal systeem misschien beter te beveiligen is, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

Ook niet-criminele datalekken (die bijvoorbeeld ontstaan door een menselijke fout) zijn ernstiger bij zo’n centrale database: er liggen dan in één keer veel meer gevoelige privé-gegevens van mensen op straat dan bij een decentrale opslag.

Bovendien ontstaat met zo’n centrale database het risico dat de overheid die in de toekomst ook al gebruiken voor andere doeleinden dan de uitgifte van reisdocumenten.

Het kabinet legt volgens de AP niet goed genoeg uit waarom de centrale opslag echt noodzakelijk is. Het noemt vooral de voordelen van een centraal systeem, maar de nadelen worden niet goed in kaart gebracht en afgewogen.

Tot slot verdeelt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de gegevens op een onduidelijke manier tussen het ministerie van BZK en de gemeenten. Daardoor is voor sommige onderdelen niet duidelijk wie er precies verantwoordelijk zal zijn. Dan kunnen overheden zich achter elkaar verschuilen als er iets misgaat. De AP adviseert de volledige verantwoordelijkheid bij de minister van BZK te leggen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond