Deel dit artikel
-

Baanbrekende EU-regels voor onlineplatforms treden in werking

Woensdag is de verordening digitale diensten (DSA) van kracht geworden, een baanbrekende nieuwe set EU-regels voor een veiligere onlineomgeving met grotere verantwoordingsplicht.

Onlineplatforms hebben drie maanden de tijd (tot 17 februari 2023) om het aantal actieve eindgebruikers op hun websites te melden. Op basis van die gebruikersaantallen zal de Europese Commissie dan bepalen of een platform als zeer groot onlineplatform of zeer grote onlinezoekmachine moet worden aangewezen.

Na dat aanwijzingsbesluit hebben de betrokken bedrijven nog eens vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de DSA.

De DSA is van toepassing op alle digitale diensten die consumenten in contact brengen met goederen, diensten of content. Met de DSA komen er uitgebreide verplichtingen voor onlineplatforms die schadelijke praktijken moeten beperken, onlinerisico’s moeten tegengaan en gebruikersrechten online beter moeten beschermen.

Alle onlineaanbieders van intermediaire diensten zullen zich moeten houden aan uitgebreide nieuwe transparantieverplichtingen die voor een sterkere verantwoordingsplicht en meer toezicht moeten zorgen, door bijvoorbeeld een nieuw mechanisme om illegale content te signaleren.

Iedere lidstaat zal een digitale-dienstencoördinator (DDC) moeten aanwijzen, die belast wordt met het toezicht. De nationale coördinatoren en de Europese Commissie zullen samenwerken via een Europese Raad voor digitale diensten. Dit EU-brede samenwerkingsmechanisme zal tussen de nationale toezichthouders en de Commissie verlopen.

Voor kleinere platforms en startups gelden een beperkter aantal verplichtingen, bijzondere ontheffingen van bepaalde regels en, wat vooral belangrijk is, zij krijgen meer juridische duidelijkheid en rechtszekerheid om overal in de EU op de interne markt actief te zijn.

Op 15 december 2020 kwam de Commissie met het voorstel voor de DSA, samen met het voorstel voor de verordening digitale markten (DMA). Dat pakket moest een omvattend raamwerk bieden voor een veiligere en eerlijkere digitale ruimte voor iedereen. De DMA is per 1 november 2022 in werking getreden.

Foto Shutterstock

Deel dit bericht

5 Reacties

Katherine

Benieuwd als deze regels ook gelden voor de Amerikaanse platforms in Europa of is dit weer een middel om de Europese bedrijven te kortwieken?

Hugo Vis

Gaat de handhaving daar net zo laks als bij de GEO blocking wetgeving, dan is dit de volgende “wassen neus”.

VERORDENING (EU) 2018/302 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 28 februari 2018
inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG

(wordt al 4 jaar niets mee gedaan)

Erwin Vroom - Vertaalbureau Snelvertaler

Wij zijn er blij mee, met elke tekstuele wijziging, altijd. Want op alle meertalige sites moet er dan weer wat informatie vertaald worden. De invoering van de GDPR (AVG) was voor ons een enorme boost in werk. Laat maar komen die regels! 🙂

Luc Mattys

Gelden die regels dan ook voor webshops? Dat zou dan betekenen dat de eigenaar daarvan zijn hele mailinglijst moet doorgeven. of alle abonnees. Dat zou ik allesbehalve privacy noemen En wat als je een kleine webshop hebt en de klantgegevens niet doorgeeft, krijg je dan een absurd hoge boete of wordt je shop gesloten? Ik heb hier een heel wrang gevoel bij.

Remy Overkempe - Office Centre

Ikzelf ben ook heel erg benieuwd naar een antwoord op Luc’s vraag.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond