Deel dit artikel
-

Hogere straffen voor computerdelicten

Op cybercriminaliteit komen overigens hogere straffen te staan. Het gaat maximaal 2 jaar worden, terwijl het nu nog 1 jaar is. Wanneer delicten worden gepleegd met behulp van een zogeheten ‘botnet’ wordt de maximumstraf drie jaar. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, waarmee hij een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht.

Opstelten wil cybercriminaliteit krachtig aanpakken omdat die kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting of het vertrouwen in het financieel-economische systeem kan aantasten.

Vanwege het grensoverschrijdende karakter van cybercriminaliteit is een gezamenlijke Europese aanpak noodzakelijk. Als in alle Europese lidstaten dezelfde regels gelden voor strafbaarstelling van computercriminaliteit, verdwijnen de zogeheten ‘safe havens’. Dit zijn landen waar criminelen makkelijker hun gang kunnen gaan omdat bepaalde feiten niet strafbaar zijn of met een lagere straf bedreigd worden. Als er geen ‘safe havens’ meer zijn wordt het voor criminelen lastiger hun pijlen ongestraft vanuit die landen op Nederlandse bedrijven, burgers en overheid te richten.

Master
TU Delft, Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool hebben intussen hun krachten gebundeld in de stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA), een platform voor kennisontwikkeling en vernieuwende opleidingstrajecten voor hoger opgeleide professionals op het terrein van cybersecurity. De CSA wordt dit voorjaar geopend.

De voor Nederland ‘unieke’ wetenschappelijke executive master gaat vanaf 1 september 2014 in het Haagse Beatrixkwartier van start. De opleiding voor technische professionals, juridische specialisten en beleidsmakers op het terrein van digitale veiligheid kent meerdere specialisaties, kan in deeltijd gevolgd worden en duurt anderhalf tot twee jaar.

Diverse onderdelen van de masteropleiding zullen in de loop van 2014 tevens als apart programma worden aangeboden in de vorm van een korte leergang, training of masterclass voor professionals. Een pilot van de opleiding start half februari.

Afgelopen jaar is door informatici, juristen, economen, organisatieadviseurs, bestuurskundigen en communicatie experts uit betrokken kennisinstellingen en diverse partnerorganisaties (FOX-IT, KPMG, KPN, ENCS e.a.) gewerkt aan de realisatie van het hart van de CSA. De Universiteit Leiden heeft de masteropleiding ter accreditatie voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De master is een aanwinst voor The Hague Security Delta (HSD), een cluster van meer dan driehonderd bedrijven, overheden en kennisinstellingen aangesloten. HSD maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid. Met een omzet van anderhalf miljard euro is de sector goed voor tienduizend banen. Dit moet volgens de Gemeente Den Haag op termijn verdrievoudigen.

 

 

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond