Deel dit artikel
-

BREIN start met voorlichtingsproject frequente uploaders

Half december gaat Stichting BREIN van start met het voorlichtingsproject voor wat het noemt ‘langdurig inbreukmakende uploaders’ van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek.

BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen waarmee meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden.

Het gaat in dit project niet om incidentele – zogenoemde ‘hit & run’- downloaders, maar om frequente bittorrent-uploaders.

BREIN wil gedurende tenminste een half jaar voorlichtende waarschuwingen versturen aan abonnees van ISP’s, maar is wel afhankelijk van de medewerking van internetaanbieders. Die in het verleden ook geen gehoor hebben gegeven aan dergelijke verzoeken.

BREIN begint eerst met een kleine aantal IP- adressen. Het is de bedoeling om vervolgens op te schalen naar maximaal 1000 unieke IP-adressen per maand.

Om relevante Nederlandse IP-adressen te detecteren heeft BREIN speciale software dlaten ontwikkelen. Elke maand worden er meerdere steekproeven op diverse titels gedaan. Niet-relevante adressen worden niet opgeslagen. Gegevens die niet worden gebruikt worden gewist en gegevens die wel worden gebruikt worden zo snel mogelijk na verzending van de voorlichtende waarschuwing gewist.

De verwerking van persoonsgegevens is met een privacy-expert onderzocht en vindt plaats conform de geldende wettelijke privacy-bescherming. Bij de ontwikkeling van dit project is overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er wordt in de e-mail ook op gewezen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Of er inderdaad tot handhaving zal worden overgegaan hangt af van de effectiviteit van de voorlichtende waarschuwingen.

KPN laat aan Emerce weten in principe géén NAW gegevens aan BREIN te verstrekken.

Dat zou kunnen veranderen als op grond van wetgeving en rechtspraak KPN als tussenpersoon eraan is gehouden om een dergelijk bericht door te sturen. Er moet dan wel sprake zijn van een proportioneel verzoek en er géén andere mogelijkheid is om betrokkenen rechtstreeks met dergelijke berichten te benaderen.

‘In de begeleidende e-mail aan klanten zullen we daarbij benadrukken dat de persoonlijke gegevens niet zijn verstrekt en ook niet zullen worden verstrekt aan BREIN.’

Vodafone Ziggo zegt zorgvuldig om te willen gaan met privacy van klanten. ‘Wij zullen geen NAW gegevens aan derden verstrekken zonder daartoe strekkende gerechtelijk bevel of bevoegde autoriteit.’

Foto Pixabay

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond