Deel dit artikel
-

Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Het kabinet publiceerde donderdag de zogenoemde actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin maakt het kabinet extra financiering voor kunstmatige intelligentie bekend en wordt een overzicht gegeven van andere investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

De in oktober gestarte Nederlandse AI Coalitie (inmiddels 350 bedrijven, kennisinstellingen, overheden waaronder het ministerie van EZK en maatschappelijke organisaties) krijgt een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Het kabinet investeerde zelf in 2019 al 64 miljoen euro in deze technologie en ambieert verdubbeling van het publieke deel.

Digitalisering van de industrie is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Inmiddels is het aantal zogenoemde smart industry fieldlabs gegroeid tot 45. Gezamenlijk hebben bedrijven, overheden, regio’s en onderzoeksinstellingen in totaal nu al 314 miljoen euro aan investeringen weten te mobiliseren. Begin dit jaar is ook de zogenoemde Data Sharing Coalition van start gegaan. Meer dan twintig partijen uit verschillende sectoren werken aan afspraken die het delen van data tussen sectoren moet vergemakkelijken.

Het Nederlandse MKB maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan: dit jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde voor digitaal zakendoen. Het kabinet ondersteunt kleinere bedrijven actief met kennis en financiële middelen om digitaal én cyberveilig te ondernemen.

Het is belangrijk dat ook de overheid verantwoord digitaliseert. Zo breidt men het aantal Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken uit voor ondersteuning van burgers in het digitaal zakendoen met de overheid. Tegelijkertijd zet men in op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven met het Innovatiebudget. Hiermee zijn inmiddels twintig projecten ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke opgaven rondom AI, burgerparticipatie maar ook slimme mobiliteit.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond